check1 USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. These animals cannot hold us in check very long.
     1. Csak nem tarthatnak minket sokáig sakkban ezek az állatok!
   1. The spellcheck is complete.
     1. A helyesírás ellenőrzése kész.
   1. Can I have the check please? (in a restaurant, US)
     1. Kérném a számlát. (étteremben, US)
  1. 6 794
  2. 6
  1. Here is a check for the amount.
    1. Addig is csekket adok róla; tessék, uraim!
  2. The chamber-maid in our corridor wears blue checked gingham aprons.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
    1. A szobalányunk mindig kék kockás kartonkötényben jár.
  3. They started to vaccinate people to check the spread of the disease.
    1. Elkezdték beoltani az embereket, hogy megelőzzék a betegség terjedését.
  4. Hearing the bad news, she couldnt't check her tears.
    1. A rossz hírek hallatán nem tudta visszafolytani könnyeit.
  5. We had some time before the play, so we checked our coats and went to the buffet for a drink.
    1. Még volt időnk a darab kezdetéig, így beadtuk a kabátot a ruhatárba és lementünk a büfébe egy italra.
check!13 USA: tʃe'k UK: tʃek
check2 2.2 USA: tʃe'k UK: tʃek
check2 2.2 USA: tʃe'k UK: tʃek
   1. But the forward movement that the youth made for this purpose was instantly checked by the peddler.
     1. De ahogy előre akart lendülni, a házaló tüstént megakadályozta szándékában.
   2. The partisans could check the enemy's advance.
     1. A partizánoknak sikerült meggátolni az ellenség előrehaladását.
  1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
    1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
  2. My friend Copperfield will perhaps do me the favour to check that total?'
    1. Copperfield barátom talán lesz szíves az összeadást ellenőrizni.
  3. Could you help me check these figures?
    1. Segítenél egyeztetni ezeket az adatokat?
 1. 6
  1. And you let him pass! cried the surgeon, checking his horse.
    1. S maga továbbengedte! - kiáltotta a sebész, megállítva a lovát.
check3 USA: tʃe'k UK: tʃek
check assay1 USA: tʃe'k æ'siː· UK: tʃek əseɪ
check book13 USA: tʃe'k bʊ'k UK: tʃek bʊk
check digit verifier13 UK: tʃek dɪʤɪt verɪfaɪə
check in2 2.1 USA: tʃe'k ɪ'n UK: tʃek ɪn
check it out!13 USA: tʃe'k ʌ·t aʊ't UK: tʃek ɪt aʊt
check it out2 USA: tʃe'k ʌ·t aʊ't UK: tʃek ɪt aʊt
check keyboard status13 USA: tʃe'k kiː'bɔː"rd steɪ'tʌ·s UK: tʃek kiːbɔːd steɪtəs
check master1 USA: tʃe'k mæ'stəː· UK: tʃek mɑstər
check off2 2.2 USA: tʃe'k ɔː'f UK: tʃek ɔf
check on2 2.1 USA: tʃe'k ɔ'n UK: tʃek ɔn
check one's baggage13 USA: tʃe'k wʌ'nz bæ'gʌ·ʤ UK: tʃek wʌnz bægɪʤ
check out2 2.1 USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
check point1 USA: tʃe'k pɔɪ'nt UK: tʃek pɔɪnt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása