cover1 USA: kʌ'vəː· UK: kʌvər
  1. He threw back the covers - the boy was gone!
    1. Felrántotta a takarót - a fiú eltűnt.
  2. They sat down to a table covered with an oilcloth cut in slits by penknives.
    1. Leültek a zsebkéssel összemetélt, viaszosvászon huzatú asztalhoz.
  1. Stretch your legs according to your coverlet.
    1. Addig nyújtózz, ameddig a takaród ér.
   1. 'From my father!' murmured she, as she hastily tore off the cover.
     1. Apámtól jött! - mormolta, és sietve feltépte a borítékot.
   1. There was nowhere where they could take cover from the rain.
     1. Sehol sem találtak az eső elől menedéket.
  1. 355
   1. Does the insurance policy provide adequate cover against fire?
     1. A kötvény tűz esetére megfelelő biztosítást tartalmaz?
     1. A kötvény tűz esetére megfelelő biztosítást tartalmaz?
 1. 639.1
  1. The land was flat and treeless and provided no cover for the soldiers.
    1. A terület sík volt, fák sem álltak rajta, így nem biztosított rejtekhelyet a katonáknak.
  2. I think more singers have covered 'Yesterday' than any other song.
    1. Szerintem több énekes dolgozta fel a 'Yesterday'-t, mint bármely más számot.
  3. Who should we put on the cover of the magazine next month?
    1. Kit tegyünk a magazin jövő havi számának címlapjára?
cover 1.13
cover 3.2
cover a distance13 USA: kʌ'vəː· eɪ' dɪ'stʌ·ns UK: kʌvər eɪ dɪstəns
cover all the bases13 USA: kʌ'vəː· ɔː'l ðiː· beɪ'siː·z UK: kʌvər ɔːl ðiː beɪsiːz
cover charge1 USA: kʌ'vəː· tʃɔ'rʤ UK: kʌvər tʃɑʤ
cover design13 USA: kʌ'vəː· dʌ·zaɪ'n UK: kʌvər dɪzaɪn
cover expenses13 USA: kʌ'vəː· ɪ·kspe'nsʌ·z UK: kʌvər ɪkspensɪz
cover girl13 USA: kʌ'vəː· gəː'l UK: kʌvər gəːl
cover in2 2.1 USA: kʌ'vəː· ɪ'n UK: kʌvər ɪn
cover letter1 USA: kʌ'vəː· le'təː· UK: kʌvər letər
cover letter13 USA: kʌ'vəː· le'təː· UK: kʌvər letər
cover one's tracks2 USA: kʌ'vəː· wʌ'nz træ'ks UK: kʌvər wʌnz træks
cover oneself with13 USA: kʌ'vəː· wʌ"nse'lf wʌ·ð UK: kʌvər wʌnself wɪð
cover organization13 USA: kʌ'vəː· ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: kʌvər ɔːgənaɪzeɪʃn
cover over2 USA: kʌ'vəː· oʊ'vəː· UK: kʌvər oʊvər
cover over2 USA: kʌ'vəː· oʊ'vəː· UK: kʌvər oʊvər
cover sy with sg2
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása