COVID-19 Fight
Összesen 73 találat 9 szótárban. Részletek
csáb2
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. appeal
   USA: ʌ·piː'l UK: əpiːl
csábászfürt1
csábfürt1
csábít2
  1. wile
   USA: waɪ'l UK: waɪl
  1. tempt
   USA: te'mpt UK: tempt
  1. solicit
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·t UK: səlɪsɪt
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. 1.2 6 gouge
   USA: gaʊ'ʤ UK: gaʊʤ
  1. entice
   USA: e·ntaɪ's UK: ɪntaɪs
  1. coax
   USA: koʊ'ks UK: koʊks
  1. 3.3 beguile
   USA: bɪ·gaɪ'l UK: bɪgaɪl
  1. be tempted
   USA: biː· te'mptʌ·d UK: biː temptɪd
  1. allure
   USA: ʌ·lʊ'r UK: əlʊər
csábítás1
  1. temptation
   USA: te·mteɪ'ʃʌ·n UK: tempteɪʃn
  1. seduction
   USA: sʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: sɪdʌkʃn
  1. lure
   USA: lʊ'r UK: lʊər
  1. invitation
   USA: ɪ"nvʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: ɪnvɪteɪʃn
  1. enticement
   USA: e·ntaɪ'smʌ·nt UK: ɪntaɪsmənt
  1. debauchery
   USA: dʌ·bɔː'tʃəː·iː· UK: dɪbɔːtʃəriː
  1. coaxing
   USA: koʊ'ksɪ·ŋ UK: koʊksɪŋ
  1. 1.2 bait
   USA: beɪ't UK: beɪt
  1. allurement
   UK: əlʊəmənt
csábit, csalogat2
  1. entice
   USA: e·ntaɪ's UK: ɪntaɪs
csábít; csalogat2
  1. attract
   USA: ʌ·træ'kt UK: ətrækt
csábit, megkisért2
  1. tempt
   USA: te'mpt UK: tempt
csábító3
  1. tempting
   USA: te'mptɪ·ŋ UK: temptɪŋ
  1. tempter
   UK: temptər
  1. 1.2 siren
   USA: saɪ'rʌ·n UK: saɪərən
  1. seductive
   USA: sʌ·dʌ'ktɪ·v UK: sɪdʌktɪv
  1. seducer
   USA: sʌ·duː'səː· UK: sɪdjuːsər
  1. luring
   USA: lʊ'rɪ·ŋ UK: lʊərɪŋ
  1. enticing
   USA: e·ntaɪ'sɪ·ŋ UK: ɪntaɪsɪŋ
  1. debaucher
   UK: dɪbɔːtʃə
  1. coquettish
   UK: koʊketɪʃ
  1. beguiling
   USA: bɪ·gaɪ'lɪ·ŋ UK: bɪgaɪlɪŋ
  1. attractive
   USA: ʌ·træ'ktɪ·v UK: ətræktɪv
  1. alluring
   USA: ʌ·lʊ'rɪ·ŋ UK: əlʊərɪŋ
csábító ajánlat13
  1. seductive offer
   USA: sʌ·dʌ'ktɪ·v ɔː'fəː· UK: sɪdʌktɪv ɔfər
csábítóan4
  1. temptingly
   UK: temtɪŋliː
  1. luringly
   UK: lʊərɪŋliː
csábitó, kisértö3
  1. tempting
   USA: te'mptɪ·ŋ UK: temptɪŋ
csábító <nő>1
  1. temptress
   USA: te'mptrʌ·s UK: temptrɪs
csábító nő1
  1. temptress
   USA: te'mptrʌ·s UK: temptrɪs
csábító volta vminek1
  1. seductiveness
   UK: sɪdʌktɪvnəs
csábos idomú3
csábos vonzerő1
  1. allurement
   UK: əlʊəmənt
bűnbe csábít2
  1. impel
   USA: ɪ"mpe'l UK: ɪmpel
kicsapongásra csábít2
  1. debauch
   UK: dɪbɔːtʃ
rosszra csábító3
  1. seductive
   USA: sʌ·dʌ'ktɪ·v UK: sɪdʌktɪv
  1. persuasive
   USA: pəː·sweɪ'sɪ·v UK: pəsweɪsɪv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása