Összesen 165 találat 9 szótárban. Részletek
csökkentett árakkif
  1. reduced prices
   USA: riː·duː'st praɪ'sʌ·z UK: rɪdjuːst praɪsɪz
csökkentett fejadagkif
  1. short rations
   USA: ʃɔː'rt ræ'ʃʌ·nz UK: ʃɔːt ræʃnz
  1. short ration
   USA: ʃɔː'rt reɪ'ʃʌ·n UK: ʃɔːt ræʃn
csökkentett utasításkészletű (processzor)fn
  1. risc
   USA: rɪ'sk
csökkenthetőmn
  1. reducible
   USA: rʌ·duː'sʌ·bʌ·l UK: rɪdjuːsəbl
csökkenti a feszültségeti
  1. ease the tension
   USA: iː'z ðiː· te'nʃʌ·n UK: iːz ðiː tenʃn
csökkenti/levágja/kivágjakif
  1. cut down on
   USA: kʌ't daʊ'n ɔ'n UK: kʌt daʊn ɔn
csökkentőmn
  1. reducing
   USA: riː·duː'sɪ·ŋ UK: rɪdjuːsɪŋ
  1. extenuatory
   UK: ekstenjʊətəriː
  1. extenuative
   UK: ekstenjʊətɪv
  1. disincentive
   USA: dɪ"sʌ·nse'ntɪ·v UK: dɪsɪnsentɪv
  1. derogatory
   USA: dəː·ɔ'gʌ·tɔː"riː· UK: dɪrɔgətriː
csökkent, visszafogkif
  1. cut down on
   USA: kʌ't daʊ'n ɔ'n UK: kʌt daʊn ɔn
csökkent vmiti
fokozatosan csökkeni
  1. taper off
   USA: teɪ'pəː· ɔː'f UK: teɪpər ɔf
átmeneti csökkenésfn
 1. orv
  1. remission
   USA: riː·mɪ'ʃʌ·n UK: rɪmɪʃn
sebesség csökkenésefn
  1. deceleration
   USA: dʌ·se"ləː·eɪ'ʃʌ·n UK: diːseləreɪʃən
lankadó, csökkenőmn
  1. flagging
   USA: flæ'gɪ·ŋ UK: flægɪŋ
nem csökkenőmn
  1. unabating
   UK: ʌnəbeɪtɪŋ
nem csökkentmn
  1. undiminished
   USA: ʌ"ndʌ·mɪ'nɪ·ʃt UK: ʌndɪmɪnɪʃt
  1. unabated
   USA: ʌ"nʌ·beɪ'tʌ·d UK: ʌnəbeɪtɪd
sebességet csökkenti
 1. közl
  1. decelerate
   USA: dʌ·se'ləː·eɪ"t UK: diːseləreɪt
nem csökkenthetőmn
  1. irreducible
   UK: ɪrɪfjuːtəbl
jelentőségét csökkentii
  1. de-emphasize
   USA: diː·e'mfʌ·saɪ"z
(gazdaságban) csökkent, mérsékel nyereséget ált.i
  1. erase
   USA: iː·reɪ's UK: ɪreɪz
robbanékonyságot csökkentő adalékfn
  1. stabilizer
   USA: steɪ'bʌ·laɪ"zəː· UK: steɪbəlaɪzər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása