COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 8 szótárban. Részletek
csökkentésfn
  1. retrenchment
   USA: riː·tre'ntʃmʌ·nt UK: rɪtrentʃmənt
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. mitigation
   USA: mɪ"tɪ·geɪ'ʃʌ·n UK: mɪtɪgeɪʃn
  1. lowering
   USA: loʊ'əː·ɪ·ŋ UK: loʊərɪŋ
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
  1. diminution
   USA: dɪ"mʌ·nuː'ʃʌ·n UK: dɪmɪnjuːʃn
  1. derogation
   UK: derəgeɪʃn
  1. decrementing
   UK: dekrɪməntɪŋ
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
  1. cutback
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. curtailment
   USA: kəː·teɪ'lmʌ·nt UK: kəːteɪlmənt
 1. jog
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. abatement
   USA: ʌ·beɪ'tmʌ·nt UK: əbeɪtmənt
csökken(t)ésfn
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. abatement
   USA: ʌ·beɪ'tmʌ·nt UK: əbeɪtmənt
csökkentés; árleszállitásfn
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
csökkentés; kisebbítési
  1. lessening
   USA: le'sʌ·nɪ·ŋ UK: lesnɪŋ
csökkentés,takarékosságfn
  1. retrenchment
   USA: riː·tre'ntʃmʌ·nt UK: rɪtrentʃmənt
előtorzítás (eljárás a nemlinearitás okozta hatások csökkentésére)fn
csökkentésfn
  1. e Verringerung
   fɛɐ'rɪŋərʊŋ
   1. birtokos eset:
   2. Verringerung
  1. e Senkung
   'zɛŋkʊŋ
  1. e Reduzierung
   redu'tsiːrʊŋ
   1. többes szám:
   2. Reduzierungen
   1. birtokos eset:
   2. Reduzierung
  1. e Reduktion
   redʊk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Reduktionen
   1. birtokos eset:
   2. Reduktion
  1. r Abschlag
   1. birtokos eset:
   2. Abschlages
   3. Abschlags
csökken(t)és1
csökkentés1
 1. pl költségvetési tételé
  1. 1.1 h laminage
csökkentés
 1. költségeké, támogatásé stb.
 2. pl. büntetésé
 3. pl. büntetésé
 4. fájdalomé, feszültségé stb.
csökkentésként
fajlagos költségek csökkentése a volumen növelésével
személyi szabadság csökkentésének el nem viselése1
 1. 159.9
vitorla szélnek kitett felületének csökkentése
zenei téma ritmusértékeinek arányos csökkentése1
-csökkentésnincs
csökkentésnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása