COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 8 szótárban. Részletek
cselekményfn
  1. irod plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. Nemigen tudnék beszámolni a látott darab cselekményéről.
    1. I really could not tell you the plot of the play we saw.
  1. action
   USA: æ'kʃʌ·n UK: ækʃn
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
büntetendő cselekménykif
  1. indictable offence
   UK: ɪndaɪtəbl əfens
jogellenes cselekményfn
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
emlékezetes cselekményekfn
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
fontos cselekményekfn
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
háborús cselekményekfn
  1. hostilities
   USA: hɔ·stɪ'lʌ·tiː·z UK: hɔstɪlɪtɪz
nevezetes cselekményekfn
  1. memorabilia
   USA: me"məː·ʌ·biː'lyʌ·
magánjogi vétkes cselekményfn
 1. jog
  1. tort
   USA: tɔː'rt UK: tɔːt
nem harci cselekménykif
rosszhiszemű magatartás v. cselekményi
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
cselekményfn
  1. e Handlung
   'handlʊŋ
   1. többes szám:
   2. Handlungen
   1. birtokos eset:
   2. Handlung
 1. ir.tud.
  1. e Fabel
   'faːbəl
   1. többes szám:
   2. Fabeln
   1. birtokos eset:
   2. Fabel
  1. rég e Aktion
   ak'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Aktionen
   1. birtokos eset:
   2. Aktion
büntetendő cselekményfn
cselekményfn
 1. ir.tud.
 2. ir.tud.
büntetendő cselekményfn
  1. h cas
cselekménynincs
  1. filmu, noweli akcja
cselekménynincs
cselekményfn
 1. írásműé
cselekmény behatárolása térben és időbennincs
 1. irodalomkritikai nyelvezet
  1. cronotopo
   cronótopo
cselekményfonalnincs
cselekménysornincs
 1. irod.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása