cserébekif
  1. in exchange for
   USA: ɪ'n ɪ·kstʃeɪ'nʤ frəː· UK: ɪn ɪkstʃeɪnʤ fəː
cserébe adi
  1. barter
   USA: bɔ'rtəː· UK: bɑtər
cserébe vmiértkif
cserékfn
  1. changes
   USA: tʃeɪ'nʤʌ·z UK: tʃeɪnʤɪz
cseréli
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. truck
   USA: trʌ'k UK: trʌk
  1. trade
   USA: treɪ'd UK: treɪd
  1. Ez a kocsma biztosan nem siklik el egy ilyen forgalmat növelő lehetőség fölött.
    1. This bar would not overlook such a way of extending its trade.
  1. exchange
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤ UK: ɪkstʃeɪnʤ
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
  1. change
   USA: tʃeɪ'nʤ UK: tʃeɪnʤ
cserélhetőmn
  1. exchangeable
   USA: ɪ·kstʃeɪ'nʤʌ·bʌ·l UK: ɪkstʃeɪnʤəbl
  1. commutable
   UK: kəmjuːtəbl
cserélhető lapokból állómn
cserélhetőlapú albummn
cserélésfn
  1. swapping
   USA: swɔ'pɪ·ŋ UK: swɔpɪŋ
  1. táj shift
   USA: ʃɪ'ft UK: ʃɪft
cserényfn
  1. wattle enclosure
   UK: wɔtl ɪnkloʊʒər
 1. mezőg
  1. hurdle
   USA: həː'dʌ·l UK: həːdl
  1. corral
   USA: kəː·æ'l UK: kərɑl
cserénybe zári
  1. US corral
   USA: kəː·æ'l UK: kərɑl
cserépi
  1. tile
   USA: taɪ'l UK: taɪl
cserép (növ)fn
  1. pot
   USA: pɔ't UK: pɔt
cserépagyagfn
cserépbe ülteti
 1. mezőg
  1. pot
   USA: pɔ't UK: pɔt
cserépbe ültetésfn
 1. mezőg
  1. potting
   UK: pɔtɪŋ
cserépbödönfn
  1. jar
   USA: ʤɔ'r UK: ʤɑr
cserépdarabfn
  1. sherd
   UK: ʃəːd
  1. shard
   USA: ʃɔ'rd UK: ʃɑd
  1. crock
   USA: krɔ'k UK: krɔk
cserépedényfn
  1. crockery
   USA: krɔ'kəː·iː· UK: krɔkəriː
  1. crock
   USA: krɔ'k UK: krɔk
cserépkályhakif
  1. tile stove
   USA: taɪ'l stoʊ'v UK: taɪl stoʊv
  1. cockle
   UK: kɔkl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása