csillapítómn
  1. soothing
   USA: suː'ðɪ·ŋ UK: suːðɪŋ
  1. palliative
   USA: pæ'liː·ʌ·tɪ·v UK: pælɪətɪv
  1. mitigative
   UK: mɪtɪgeɪtɪv
  1. depressant
   USA: dʌ·pre'sʌ·nt UK: dɪpresænt
  1. bland
   USA: blæ'nd UK: blænd
  1. irod balmy
   USA: bɔ'miː· UK: bɑmiː
  1. attenuator
   UK: ətenjʊeɪtə
  1. attenuative
   UK: ətenjʊətɪv
  1. absorber
   USA: ʌ·bzɔː'rbəː· UK: əbsɔːbər
csillapító erőkif
  1. damping force
   USA: dæ'mpɪ·ŋ fɔː'rs UK: dæmpɪŋ fɔːs
csillapító szerfn
  1. depressant
   USA: dʌ·pre'sʌ·nt UK: dɪpresænt
csillapítólaghsz
csillapítótekercsfn
 1. vill gép
  1. damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása