current1 USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. The current closed, the attraction of the electro-magnet ceased.
    1. Ha viszont az áram megszakad, a vas is nyomban elveszti mágneses tulajdonságát.
  1. The current was bearing coracle and schooner southward at an equal rate.
    1. Az áramlat most a lélekvesztőt és a vitorlást egyforma sebességgel hajtotta dél felé.
  2. For these databases please specify which version is the current one.
    1. Ezeknél az adatbázisoknál meg kell adni, hogy melyik verziót kell érvényesnek tekinteni.
  3. The content of the current form has been modified.
    1. Az aktuális űrlap tartalma megváltozott.
  4. This will be the end of the current game!
    1. Ezzel befejeződik a mostani játék!
  5. This shows the current page number.
    1. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
current3 USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. The General tab page lists the general properties of the current object.
    1. Az Általános fülön vannak felsorolva az aktuális objektum általános tulajdonságai.
    1. Az Általános fülön vannak felsorolva az aktuális objektum általános tulajdonságai.
current account13 USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·kaʊ'nt UK: kʌrənt əkaʊnt
current affairs13 USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·fe'rz UK: kʌrənt əfeəz
current assets13 USA: kɔ'rʌ·nt æ'se"ts UK: kʌrənt æsets
current circuit1 USA: kɔ'rʌ·nt səː'kʌ·t UK: kʌrənt səːkɪt
current collector1 USA: kɔ'rʌ·nt kle'ktəː· UK: kʌrənt kəlektər
current drive is no longer valid13 USA: kɔ'rʌ·nt draɪ'v ʌ·z noʊ' lɔː'ŋgəː· væ'lʌ·d UK: kʌrənt draɪv ɪz noʊ lɔŋgər vælɪd
current events13 USA: kɔ'rʌ·nt iː·ve'nts UK: kʌrənt ɪvents
current expenses13 USA: kɔ'rʌ·nt ɪ·kspe'nsʌ·z UK: kʌrənt ɪkspensɪz
current intensity1 USA: kɔ'rʌ·nt ɪ"nte'nsʌ·tiː· UK: kʌrənt ɪntensɪtiː
current issue13 USA: kɔ'rʌ·nt ɪ'ʃuː· UK: kʌrənt ɪʃuː
current month13 USA: kɔ'rʌ·nt mʌ'nθ UK: kʌrənt mʌnθ
current number13 USA: kɔ'rʌ·nt nʌ'mbəː· UK: kʌrənt nʌmbər
current of air13 USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·v e'r UK: kʌrənt ɔv eər
current outlet1 USA: kɔ'rʌ·nt aʊ'tle"t UK: kʌrənt aʊtlet
current rate13 USA: kɔ'rʌ·nt reɪ't UK: kʌrənt reɪt
current supply1 USA: kɔ'rʌ·nt sʌ·plaɪ' UK: kʌrənt səplaɪ
current transformer1 USA: kɔ'rʌ·nt træ·nsfɔː'rməː· UK: kʌrənt trænsfɔːmər
current-block1
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása