COVID-19 Fight
telefon-előfizetési díjkif
  1. telephone rate
   USA: te'lʌ·foʊ"n reɪ't UK: telɪfoʊn reɪt
ügyvédi díjfn
 1. jog
  1. retainer
   USA: riː·teɪ'nəː· UK: rɪteɪnər
végrehajtói díjfn
  1. GB poundage
   USA: paʊ'ndɪ·ʤ UK: paʊndɪʤ
vontatási díjkif
  1. towage
   UK: toʊeɪʤ
külön díj nélkülkif
  1. for no extra charge
   USA: frəː· noʊ' e'kstrʌ· tʃɔ'rʤ UK: fəː noʊ ekstrə tʃɑʤ
őrlési díjat szedi
  1. toll
   USA: toʊ'l UK: toʊl
nem díjazottmn
  1. unpaid
   USA: ʌ·npeɪ'd UK: ʌnpeɪd
ültetettség (díjlovaglásban)fn
  1. engagement
   USA: e·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: ɪngeɪʤmənt
biztosítási díjrészletfn
  1. premium
   USA: priː'miː·ʌ·m UK: priːmɪəm
egységes díjszabásfn
  1. flat rate
   USA: flæ't reɪ't UK: flæt reɪt
kedvezményes díjszabáskif
  1. reduced rate
   USA: riː·duː'st reɪ't UK: rɪdjuːst reɪt
kivételes díjszabáskif
  1. tariff of exception
   USA: te'rʌ·f ʌ·v ɪ·kse'pʃʌ·n UK: tærɪf ɔv ɪksepʃn
mérsékelt díjszabáskif
  1. reduced rates
   USA: riː·duː'st reɪ'ts UK: rɪdjuːst reɪts
postai díjszabáskif
  1. postal tariff
   USA: poʊ'stʌ·l te'rʌ·f UK: poʊstl tærɪf
  1. postage rates
   USA: poʊ'stʌ·ʤ reɪ'ts UK: poʊstɪʤ reɪts
vámilleték díjszabáskif
  1. customs tariff
   USA: kʌ'stʌ·mz te'rʌ·f UK: kʌstəmz tærɪf
vasúti díjszabáskif
  1. railway rates
   USA: reɪ'lweɪ" reɪ'ts UK: reɪlweɪ reɪts
fuvarozási díjtételkif
  1. rate of freight
   USA: reɪ't ʌ·v freɪ't UK: reɪt ɔv freɪt
postai ajánlási díjfn
  1. registration fee
   USA: re"ʤʌ·streɪ'ʃʌ·n fiː' UK: reʤɪstreɪʃn fiː
átutalási árképzés / díjszabáskif
  1. transfer pricing
   USA: træ'nsfəː· praɪ'sɪ·ŋ UK: trænsfəːr praɪsɪŋ
légi szállítási díjszabáskif
  1. air rates
   USA: e'r reɪ'ts UK: eər reɪts
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása