COVID-19 Fight
Összesen 36 találat 6 szótárban. Részletek
díszítőmn
  1. ornamental
   USA: ɔː"rnʌ·me'ntʌ·l UK: ɔːnəmentl
  1. honorific
   USA: ɔ"nəː·ɪ'fɪ·k UK: ɔnərɪfɪk
díszítőcérnakif
  1. twisted effect yarn
   USA: twɪ'stʌ·d iː'fe·kt yɔ'rn UK: twɪstɪd ɪfekt jɑn
díszítő hatásúmn
  1. decorative
   USA: de'krʌ·tɪ·v UK: dekərətɪv
díszítő kivágásfn
  1. scallop
   USA: skæ'lʌ·p UK: skɔləp
hegedűfejet díszítő csigafn
  1. scroll
   USA: skroʊ'l UK: skroʊl
fémszulfidbetétes díszítőmunkafn
 1. fémip
lapos korong alakú díszítőelemfn
 1. épít
  1. bezant
   UK: bezənt
díszítőfn
  1. r Dekorateur
   dekora'tøːɐ
   1. többes szám:
   2. Dekorateure
   1. birtokos eset:
   2. Dekorateurs
díszítőmn
  1. dekorativ
   dekora'tiːf
díszítőfn
díszítő kivágásfn
  1. szöveten n découpe
díszítőnincs
díszítőkésnincs
díszítőlécnincs
díszítő motívumfn
 1. épít
díszítőművészfn
díszítőszobrászatnincs
ismétlődő díszítőelemfn
 1. épít
stilisztikai díszítőelemfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása