COVID-19 Fight
Összesen 206 találat 9 szótárban. Részletek
díszít2
  1. Vandyke
   USA: væ"ndaɪ'k UK: vændaɪk
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. stud
   USA: stʌ'd UK: stʌd
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. primp
   USA: prɪ'mp UK: prɪmp
  1. parget
   UK: pɑʤɪt
  1. ornate
   USA: ɔː·rneɪ't UK: ɔːneɪt
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. gild
   USA: gɪ'ld UK: gɪld
  1. garnish
   USA: gɔ'rnɪ·ʃ UK: gɑnɪʃ
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
  1. emblazon
   USA: e·mbleɪ'zʌ·n UK: ɪmbleɪzn
  1. embellish
   USA: e·mbe'lɪ·ʃ UK: ɪmbelɪʃ
  1. decorate
   USA: de'kəː·eɪ"t UK: dekəreɪt
  1. deck
   USA: de'k UK: dek
  1. bedeck
   USA: bʌ·de'k UK: bɪdek
  1. beautify
   USA: byuː'tʌ·faɪ" UK: bjuːtɪfaɪ
  1. adorn
   USA: ʌ·dɔː'rn UK: ədɔːn
díszítés1
  1. trimming
   USA: trɪ'mɪ·ŋ UK: trɪmɪŋ
 1. 72
  1. quatrefoil
   UK: kwɑtrefɔɪl
  1. piping
   USA: paɪ'pɪ·ŋ UK: paɪpɪŋ
  1. ornamentation
   USA: ɔː"rnʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːnəmenteɪʃn
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. garnishee
   UK: gɑnɪʃiː
  1. embellishment
   USA: e·mbe'lɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪmbelɪʃmənt
  1. decoration
   USA: de"kəː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekəreɪʃn
  1. adornment
   USA: ʌ·dɔː'rnmʌ·nt UK: ədɔːnmənt
díszítést vés2
  1. figure
   USA: fɪ'gyəː· UK: fɪgər
díszítetlen3
  1. unadorned
   USA: ʌ"nʌ·dɔː'rnd UK: ʌnədɔːnd
díszített3
  1. 6.4 laced
   USA: leɪ'st UK: leɪst
  1. adorned
   USA: ʌ·dɔː'rnd UK: ədɔːnd
díszített címlap1
 1. 655
  1. frontispiece
   UK: frʌntɪspiːs
díszítmény1
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
  1. decoration
   USA: de"kəː·eɪ'ʃʌ·n UK: dekəreɪʃn
dísz(ítmény)1
  1. ornament
   USA: ɔː'rnʌ·mʌ·nt UK: ɔːnəment
díszítmények1
  1. ornamentation
   USA: ɔː"rnʌ·me·nteɪ'ʃʌ·n UK: ɔːnəmenteɪʃn
díszítő3
  1. ornamental
   USA: ɔː"rnʌ·me'ntʌ·l UK: ɔːnəmentl
  1. honorific
   USA: ɔ"nəː·ɪ'fɪ·k UK: ɔnərɪfɪk
díszítőcérna13
  1. twisted effect yarn
   USA: twɪ'stʌ·d iː'fe·kt yɔ'rn UK: twɪstɪd ɪfekt jɑn
díszítő hatású3
  1. decorative
   USA: de'krʌ·tɪ·v UK: dekərətɪv
díszítő kivágás1
  1. scallop
   USA: skæ'lʌ·p UK: skɔləp
díszít vmivel2
  1. set, set
   USA: se't se't UK: set set
beégetéssel díszít2
  1. poker
   USA: poʊ'kəː· UK: poʊkər
berakással díszít2
 1. 72
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
csillagokkal díszít2
  1. star
   USA: stɔ'r UK: stɑr
  1. instar
   UK: ɪnztɑ
ékkővel díszít2
  1. jewel
   USA: ʤuː'ʌ·l UK: ʤuːəl
füzérrel díszít2
  1. garland
   USA: gɔ'rlʌ·nd UK: gɑlənd
girlanddal díszít2
  1. festoon
   USA: fe"stuː'n UK: festuːn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása