COVID-19 Fight
Összesen 53 találat 8 szótárban. Részletek
díszes3
  1. tricksy
   UK: trɪksiː
  1. stately
   USA: steɪ'tliː· UK: steɪtliː
  1. 6.3 picked
   USA: pɪ'kt UK: pɪkt
  1. ornate
   USA: ɔː·rneɪ't UK: ɔːneɪt
  1. gilded
   USA: gɪ'ldʌ·d UK: gɪldɪd
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. Egy sima fekete ruhát akartam, semmi díszeset.
    1. I wanted a simple black dress, nothing fancy.
  1. arabesque
   UK: ærəbesk
díszes ékszerteknős13
  1. painted turtle
   USA: peɪ'nʌ·d təː'tʌ·l UK: peɪntɪd təːtl
díszes; előkelő, elegáns1
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
díszes kandalló1
  1. chimney-piece
   UK: tʃɪmnɪpiːs
díszes lószerszám1
  1. trappings
   USA: træ'pɪ·ŋz UK: træpɪŋz
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
  1. 6.3 trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. 3.3 caparison
   UK: kəpærɪsən
  1. accoutrements
   UK: əkuːtəmənts
  1. accoutrement
   UK: əkuːtəmənt
díszesség1
díszes síremlék1
  1. shrine
   USA: ʃraɪ'n UK: ʃraɪn
díszes társaság1
díszes védőhuzat1
  1. 6 tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
túl díszes3
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
 1. 72
  1. florid
   USA: flɔː'rʌ·d UK: flɔrɪd
díszes3
  1. 3.2 edel
   'eːdəl
  1. dekorativ
   dekora'tiːf
díszes1
díszes dobozba csomagolt ajándék
díszes fejű szegecs
  1. 2.1 brocca
  1. borchia
   bórchia
díszes háttámla1
díszes kapu1
díszes karosszék
 1. fontos személyiségnek
díszes kétcsúcsú egyensapka
 1. tengerésztisztek, diplomaták, akadémikusok
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása