COVID-19 Fight
díszes3
  1. tricksy
   UK: trɪksiː
  1. stately
   USA: steɪ'tliː· UK: steɪtliː
  1. 6.3 picked
   USA: pɪ'kt UK: pɪkt
  1. ornate
   USA: ɔː·rneɪ't UK: ɔːneɪt
  1. gilded
   USA: gɪ'ldʌ·d UK: gɪldɪd
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. Egy sima fekete ruhát akartam, semmi díszeset.
    1. I wanted a simple black dress, nothing fancy.
  1. arabesque
   UK: ærəbesk
díszes; előkelő, elegáns1
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
díszes kandalló1
  1. chimney-piece
   UK: tʃɪmnɪpiːs
díszes lószerszám1
  1. trappings
   USA: træ'pɪ·ŋz UK: træpɪŋz
  1. trapping
   USA: træ'pɪ·ŋ UK: træpɪŋ
  1. 6.3 trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. 3.3 caparison
   UK: kəpærɪsən
  1. accoutrements
   UK: əkuːtəmənts
  1. accoutrement
   UK: əkuːtəmənt
díszes síremlék1
  1. shrine
   USA: ʃraɪ'n UK: ʃraɪn
díszes társaság1
díszes védőhuzat1
  1. 6 tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
díszes ékszerteknős13
  1. painted turtle
   USA: peɪ'nʌ·d təː'tʌ·l UK: peɪntɪd təːtl
díszesség1
túl díszes3
  1. fussy
   USA: fʌ'siː· UK: fʌsiː
 1. 72
  1. florid
   USA: flɔː'rʌ·d UK: flɔrɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása