COVID-19 Fight
döntés1
 1. 340
  1. verdict
   USA: vəː'dɪ·kt UK: vəːdɪkt
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
  1. 1.2 say-so
 2. 340
  1. ruling
   USA: ruː'lɪ·ŋ UK: ruːlɪŋ
 3. 340
  1. 6 resolve
   USA: riː·zɔ'lv UK: rɪzɔlv
  1. resolution
   USA: re"zʌ·luː'ʃʌ·n UK: rezəluːʃn
  1. Nem késlekedtem sem a döntéssel, sem a megvalósítással.
    1. I was not long in forming the resolution, nor slow to act upon it.
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. dispensation
   USA: dɪ"spʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: dɪspenseɪʃn
 4. 340
  1. determination
   USA: dʌ·təː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: dɪtəːmɪneɪʃn
  1. decision
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: dɪsɪʒn
  1. Nehéz döntést kellett meghoznia.
    1. It was a difficult decision that he had to make.
  2. Annak eldöntése hogy bűnös-e vagy ártatlan, az esküdtszék feladata.
    1. The decision about whether he is guilty or innocent rests with the jury.
 5. 340
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. arbitrament
   UK: ɑbɪtrəmənt
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
döntés alatt álló13
  1. on the anvil
   USA: ɔ'n ðiː· æ'nvʌ·l UK: ɔn ðiː ænvɪl
döntés joga1
  1. 1.2 say-so
döntéshozatal1
  1. decision-making
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·nmeɪ"kɪ·ŋ UK: dɪsɪʒnmeɪkɪŋ
döntéshozó1
  1. decision-maker
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·nmeɪ"kəː· UK: dɪsɪʒnmeɪkə
döntési tábla13
  1. decision table
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n teɪ'bʌ·l UK: dɪsɪʒn teɪbl
döntésképesség1
  1. decisiveness
   USA: dʌ·saɪ'sɪ·vnʌ·s UK: dɪsaɪsɪvnəs
döntést hoz2
  1. return a verdict
   USA: riː·təː'n eɪ' vəː'dɪ·kt UK: rɪtəːn eɪ vəːdɪkt
  1. reach the verdict
   USA: riː'tʃ ðiː· vəː'dɪ·kt UK: riːtʃ ðiː vəːdɪkt
  1. bring in a verdict
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n eɪ' vəː'dɪ·kt UK: brɪŋ ɪn eɪ vəːdɪkt
döntést hoz (esküdtszék)2
  1. bring in a verdict
   USA: brɪ'ŋ ɪ'n eɪ' vəː'dɪ·kt UK: brɪŋ ɪn eɪ vəːdɪkt
döntést meghozni13
  1. decision / come to a -
   USA: dʌ·sɪ'ʒʌ·n kʌ'm tʌ· eɪ' UK: dɪsɪʒn kʌm tuː eɪ
  1. come to a decision
   USA: kʌ'm tʌ· eɪ' dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kʌm tuː eɪ dɪsɪʒn
(bírói) döntés1
  1. arbitrament
   UK: ɑbɪtrəmənt
bírói döntés13
  1. arbitrament
   UK: ɑbɪtrəmənt
bizottsági döntés13
  1. Commission decision
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kəmɪʃn dɪsɪʒn
rabigába döntés1
  1. enslavement
   USA: e·nsleɪ'vmʌ·nt UK: ɪnsleɪvmənt
rabszolgasorba döntés1
  1. 3.3 enthralment
   UK: ɪnθrɔːlmənt
romba döntés1
  1. destruction
   USA: dʌ·strʌ'kʃʌ·n UK: dɪstrʌkʃn
salamoni döntés13
végső döntés joga1
  1. 6 say
   USA: seɪ' UK: seɪ
bizottsági döntés (PHARE)13
  1. Commission decision
   USA: kʌ·mɪ'ʃʌ·n dʌ·sɪ'ʒʌ·n UK: kəmɪʃn dɪsɪʒn
a döntésig harcol2
  1. fight it to a finish
   USA: faɪ't ʌ·t tʌ· eɪ' fɪ'nɪ·ʃ UK: faɪt ɪt tuː eɪ fɪnɪʃ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása