COVID-19 Fight
Összesen 95 találat 9 szótárban. Részletek
döntőmn
  1. supreme
   USA: səː·priː'm UK: suːpriːm
  1. preponderant
   UK: prɪpɔndərənt
  1. peremptory
   USA: pəː·e'mptəː·iː· UK: pəremptəriː
  1. operative
   USA: ɔ'pəː·ʌ·tɪ·v UK: ɔpərətɪv
  1. last
   USA: læ's UK: læst
  1. determinative
   USA: dʌ·təː'mʌ·nʌ·tɪ"v UK: dɪtəːmɪnətɪv
  1. determinate
   USA: dʌ·təː'mʌ·neɪ"t UK: dɪtəːmɪnət
  1. determinant
   USA: dʌ·təː'mʌ·nʌ·nt UK: dɪtəːmɪnənt
  1. definitive
   USA: dʌ·fɪ'nʌ·tɪ·v UK: dɪfɪnətɪv
  1. decisive
   USA: dʌ·saɪ'sɪ·v UK: dɪsaɪsɪv
  1. crucial
   USA: kruː'ʃʌ·l UK: kruːʃl
  1. A döntő pillanatban gyors döntést hozott.
    1. At the crucial moment he made a quick decision.
  2. Az olajár meghatározása volt a tárgyalások kritikus pontja.
    1. Fixing oil prices was the crucial point of the negotiations.
  1. conclusive
   USA: kʌ·nkluː'sɪ·v UK: kənkluːsɪv
döntőbíráskodásfn
  1. arbitration
   USA: ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ɑbɪtreɪʃn
  1. ritk arbitrage
   USA: ɔ'rbʌ·trɔ"ʒ UK: ɑbɪtrɪʤ
döntőbíráskodás (EU)fn
  1. arbitration
   USA: ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ɑbɪtreɪʃn
(döntő)bírófn
  1. adjudicator
   UK: əʤuːdɪkeɪtər
döntőbírói
  1. umpire
   USA: ʌ'mpaɪ"əː· UK: ʌmpaɪər
  1. arbitrator
   USA: ɔ'rbʌ·treɪ"təː· UK: ɑbɪtreɪtər
  1. arbitrageur
   USA: ɔ'rbʌ·trɔ"ʒəː·
  1. arbiter
   USA: ɔ'rbʌ·təː· UK: ɑbɪtər
  1. adjudicator
   UK: əʤuːdɪkeɪtər
döntőbíró (EU)fn
  1. arbitrator
   USA: ɔ'rbʌ·treɪ"təː· UK: ɑbɪtreɪtər
döntőbírói ítéletfn
  1. arbitrament
   UK: ɑbɪtrəmənt
  1. arbitrage
   USA: ɔ'rbʌ·trɔ"ʒ UK: ɑbɪtrɪʤ
döntőbíró (PHARE)fn
  1. arbitrator
   USA: ɔ'rbʌ·treɪ"təː· UK: ɑbɪtreɪtər
döntőbíróság (EU)kif
  1. arbitration tribunal
   USA: ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n trʌ·byuː'nʌ·l UK: ɑbɪtreɪʃn traɪbjuːnl
döntő csapásfn
döntő csatafn
  1. armageddon
   USA: ɔ"rmʌ·ge'dʌ·n UK: ɑməgedn
döntőenhsz
  1. decisively
   USA: dʌ·saɪ'sɪ·vliː· UK: dɪsaɪsɪvliː
döntő érvfn
  1. biz átv US sockdolager
döntő fontosságúmn
  1. of capital importance
   USA: ʌ·v kæ'pʌ·tʌ·l ɪ"mpɔː'rtʌ·ns UK: ɔv kæpɪtəl ɪmpɔːtns
döntő hatáskif
  1. crucial effect
   USA: kruː'ʃʌ·l iː'fe·kt UK: kruːʃl ɪfekt
döntő helyzetfn
  1. biz US crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
döntő játszmafn
döntő küzdelemfn
  1. átv tug of war
   USA: tʌ'g ʌ·v wɔː'r UK: tʌg ɔv wɔːr
döntő küzdelemre kényszeríti
  1. bring to bay
   USA: brɪ'ŋ tʌ· beɪ' UK: brɪŋ tuː beɪ
döntő küzdelmet játsziki
 1. sp
  1. fight off
   USA: faɪ't ɔː'f UK: faɪt ɔf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása