COVID-19 Fight
deposit1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
deposit1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
   1. We put a deposit of 10,000 pounds on the house, and paid the rest after signing the contract.
     1. 10,000 font foglalót adtunk a házra, a vételár többi részét a szerződés megkötése után fizettük.
   2. We paid 2,000 pounds deposit on the car, so we could take it from the dealer immediately.
     1. 2,000 font előleget fizettünk, így rögtön elhozhattuk az autót a kereskedésből.
  1. 66|504.06 66|504.06
   1. The flood left a thick deposit of mud all over the streets.
     1. Az árvíz vastag sárréteget hagyott maga után végesvégig az utcákon.
  2. 66
  1. If you want to keep your money safe, deposit it in the bank.
    1. Ha biztos helyen akarod tartani a pénzed, tedd be a bankba.
deposit2 2.2 USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
 1. 336
  1. He made a deposit of 1000 pounds in the Westminster Bank.
    1. 1000 fontot helyezett letétbe a Westminster Banknál.
  1. In hard-water areas, a chalky deposit often forms in pipes.
    1. A kemény vízzel ellátott területeken gyakran képződik mésztartalmú üledék a vezetékekben.
deposit 2.2
deposit account1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·t ʌ·kaʊ'nt UK: dɪpɔzɪt əkaʊnt
deposit slip1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·t slɪ'p UK: dɪpɔzɪt slɪp
deposit ticket13 USA: dʌ·pɔ'zʌ·t tɪ'kʌ·t UK: dɪpɔzɪt tɪkɪt
depositary1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·te"riː· UK: dɪpɔzɪtəriː
depositing1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·tɪ·ŋ UK: dɪpɔzɪtɪŋ
deposition1 USA: de"pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: depəzɪʃn
depositor1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·təː· UK: dɪpɔzɪtər
depositor's book1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: dɪpɔzɪtəz bʊk
depositor's book13 USA: dʌ·pɔ'zʌ·təː·z bʊ'k UK: dɪpɔzɪtəz bʊk
depository1 USA: dʌ·pɔ'zʌ·tɔː"riː· UK: dɪpɔzɪtriː
be deposited2 USA: biː· dʌ·pɔ'zʌ·tʌ·d UK: biː dɪpɔzɪtɪd
bank of deposit13 USA: bæ'ŋk ʌ·v dʌ·pɔ'zʌ·t UK: bæŋk ɔv dɪpɔzɪt
certificate of deposit13 USA: səː·tɪ'fɪ·kʌ·t ʌ·v dʌ·pɔ'zʌ·t UK: sətɪfɪkeɪt ɔv dɪpɔzɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása