COVID-19 Fight
Összesen 132 találat 9 szótárban. Részletek
derékszögűfn
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
 1. mat
  1. rectangular
   USA: re·ktæ'ŋgyʌ·ləː· UK: rektæŋgjʊlər
  1. orthogonal
   UK: ɔːθɔgənl
  1. Cartesian
   UK: kɑtiːzjən
derékszögű illesztésfn
 1. műsz
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
derékszögű prizmakif
  1. prismatic reflector
   UK: prɪzmætɪk rɪflektər
derékszög(ű)-vonalzókif
  1. square rule
   USA: skwe'r ruː'l UK: skweər ruːl
derékszögű vonalzófn
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. square rule
   USA: skwe'r ruː'l UK: skweər ruːl
derékszögvonalzókif
  1. bevel rule
   USA: be'vʌ·l ruː'l UK: bevl ruːl
derék (testrész)fn
  1. waist
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. middle
   USA: mɪ'dʌ·l UK: mɪdl
deréktól lefelé bénultfn
  1. paraplegic
   USA: pe"rʌ·pliː'ʤɪ·k UK: pærəpliːʤɪk
derékvonalfn
  1. waistline
   USA: weɪ'stlaɪ"n UK: weɪstlaɪn
derékzsábafn
  1. lumbago
   USA: lʌ·mbeɪ'goʊ" UK: lʌmbeɪgoʊ
derékzsábásmn
keskeny derékkif
  1. small waist
   USA: smɔː'l weɪ'st UK: smɔːl weɪst
igen derék emberkif
rendes derék fickókif
  1. regular brick
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· brɪ'k UK: regjʊlər brɪk
díszléc (derékmagasságban)fn
  1. dado
   USA: deɪ'doʊ" UK: deɪdoʊ
hadsereg derékrészekif
  1. gross of an army
   USA: groʊ's ʌ·v ʌ·n ɔ'rmiː· UK: groʊs ɔv ən ɑmiː
kétágú derékszögmérőfn
 1. nyomd
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
majdnem derékszögűmn
  1. squarish
   UK: skweərɪʃ
ez már derék!kif
  1. well done!
   USA: we'l dʌ'n UK: wel dʌn
testhez simuló derékrészfn
  1. midriff
   UK: mɪdrɪf
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása