Összesen 38 találat 9 szótárban. Részletek
derékszög1
  1. right angle
   USA: raɪ't æ'ŋgʌ·l UK: raɪt æŋgl
  1. quadrant
   USA: kwɔ'drʌ·nt UK: kwɔdrənt
  1. angle / right -
   USA: æ'ŋgʌ·l raɪ't UK: æŋgl raɪt
derékszögben4
  1. squarely
   USA: skwe'rliː· UK: skweəliː
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. on the square
   USA: ɔ'n ðiː· skwe'r UK: ɔn ðiː skweər
  1. at right angles
   USA: æ't raɪ't æ'ŋgʌ·lz UK: ət raɪt æŋglz
derékszögben lemunkál2
  1. square off
   USA: skwe'r ɔː'f UK: skweər ɔf
derékszöget alkot2
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
derékszögű1
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
 1. 51
  1. rectangular
   USA: re·ktæ'ŋgyʌ·ləː· UK: rektæŋgjʊlər
  1. orthogonal
   UK: ɔːθɔgənl
  1. Cartesian
   UK: kɑtiːzjən
derékszögű illesztés1
 1. 62
  1. mitre
   USA: maɪ'təː· UK: maɪtər
derékszögű prizma13
  1. prismatic reflector
   UK: prɪzmætɪk rɪflektər
derékszög(ű)-vonalzó13
  1. square rule
   USA: skwe'r ruː'l UK: skweər ruːl
derékszögű vonalzó1
  1. square
   USA: skwe'r UK: skweər
  1. square rule
   USA: skwe'r ruː'l UK: skweər ruːl
derékszögvonalzó13
  1. bevel rule
   USA: be'vʌ·l ruː'l UK: bevl ruːl
kétágú derékszögmérő1
 1. 655
  1. cramp
   USA: kræ'mp UK: kræmp
majdnem derékszögű3
  1. squarish
   UK: skweərɪʃ
derékszögfn
  1. rechter Winkel
   'rɛçtɐ 'vɪŋkəl
derékszögûmn
derékszögû négyszögfn
derékszögbenhsz
derékszögűmn
derékszög
derékszögnincs
derékszögbennincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása