COVID-19 Fight
Összesen 78 találat 9 szótárban. Részletek
dicséri
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
  1. laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. biz glorify
   USA: glɔː'rʌ·faɪ" UK: glɔːrɪfaɪ
  1. exalt
   USA: ɪ·gzɔː'lt UK: ɪgzɔːlt
  1. eulogize
   USA: yuː'lʌ·ʤaɪ"z UK: juːləʤaɪz
  1. compliment
   USA: kɔ'mplʌ·me·nt UK: kɔmplɪment
  1. commend
   USA: kʌ·me'nd UK: kəmend
dicsérésfn
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
dicséretfn
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
  1. irod laud
   USA: lɔː'd UK: lɔːd
  1. honourable mention
   UK: ɔnərəbl menʃn
  1. compliment
   USA: kɔ'mplʌ·me·nt UK: kɔmplɪment
  1. Egyetlen kézmozdulattal elhárította a dicséretet.
    1. He simply waved the compliment aside with his hand.
  1. commendation
   USA: kɔ"mʌ·ndeɪ'ʃʌ·n UK: kɔmendeɪʃn
  1. applause
   USA: ʌ·plɔː'z UK: əplɔːz
dicséretesmn
  1. praiseworthy
   USA: preɪ'zwəː"ðiː· UK: preɪzwəːðiː
  1. meritorious
   USA: me"rʌ·tɔː'riː·ʌ·s UK: merɪtɔːrɪəs
  1. laudable
   USA: lɔː'dʌ·bʌ·l UK: lɔːdəbl
  1. honourable
   UK: ɔnərəbl
  1. estimable
   USA: e'stʌ·mʌ·bʌ·l UK: estɪməbl
  1. commendable
   USA: kʌ·me'ndʌ·bʌ·l UK: kəmendəbl
dicséretes dolog hogy ...kif
  1. full marks for verb+ing
   UK: fʊl mɑks fəː vəːbɪŋ
dicséretes eredménykif
  1. feather in one's cap
   USA: fe'ðəː· ɪ'n wʌ'nz kæ'p UK: feðər ɪn wʌnz kæp
dicséretet/elismerést kapnii
  1. gain full marks for st
   USA: geɪ'n fʊ'l mɔ'rks frəː· seɪ'nt
dicséretet érdemlőmn
  1. deserving
   USA: dʌ·zəː'vɪ·ŋ UK: dɪzəːvɪŋ
dicséretét zengii
  1. irod rég resound
   USA: riː"zaʊ'nd UK: rɪzaʊnd
dicséretre méltómn
  1. praiseworthy
   USA: preɪ'zwəː"ðiː· UK: preɪzwəːðiː
  1. laudable
   USA: lɔː'dʌ·bʌ·l UK: lɔːdəbl
  1. creditable
   USA: kre'dʌ·tʌ·bʌ·l UK: kredɪtəbl
dicsériádafn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
dicsérnii
  1. praise
   USA: preɪ'z UK: preɪz
dicsérőmn
  1. panegyric
   UK: pænɪʤɪrɪk
  1. laudatory
   USA: lɔː'dʌ·tɔː"riː· UK: lɔːdətəriː
  1. eulogistic
   UK: juːləʤɪstɪk
  1. commendatory
   UK: kɔmendətəriː
dicsérő beszédfn
  1. eulogy
   USA: yuː'lʌ·ʤiː· UK: juːləʤiː
agyba-főbe dicséri
  1. crack up
   USA: kræ'k ʌ'p UK: kræk ʌp
agyba-főbe dicsér vkiti
zeng (saját dicséretét)i
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
nem lehet eléggé dicsérnikif
  1. beyond all praise
   USA: biː"ɔː'nd ɔː'l preɪ'z UK: bɪjɔnd ɔːl preɪz
dicséri
  1. preisen
   'praɪzən
  1. loben
   'loːbən
dicséretfn
  1. rég irod r Preis
   'praɪs
   1. többes szám:
   2. Preise
   1. birtokos eset:
   2. Preises
  1. s Lob
   'loːp
   1. többes szám:
   2. Lobe
   1. birtokos eset:
   2. Lobes
   3. Lobs
  1. irod r Ehrenpreis
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása