COVID-19 Fight
difficultmn USA: dɪ'fʌ·kʌ·lt UK: dɪfɪkəlt
difficult personkif USA: dɪ'fʌ·kʌ·lt pəː'sʌ·n UK: dɪfɪkəlt pəːsn
difficult to come atkif USA: dɪ'fʌ·kʌ·lt tʌ· kʌ'm æ't UK: dɪfɪkəlt tuː kʌm ət
difficult to get atkif USA: dɪ'fʌ·kʌ·lt tʌ· gɪ't æ't UK: dɪfɪkəlt tuː get ət
difficult to placekif USA: dɪ'fʌ·kʌ·lt tʌ· pleɪ's UK: dɪfɪkəlt tuː pleɪs
difficulties are liable to occurkif USA: dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z əː· laɪ'ʌ·bʌ·l tʌ· ʌ·kəː' UK: dɪfɪkəltɪz ɑr laɪəbl tuː əkəːr
difficultyfn USA: dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: dɪfɪkəltiː
difficulty inkif USA: dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· ɪ'n UK: dɪfɪkəltiː ɪn
more difficultkif USA: mɔː'r dɪ'fʌ·kʌ·lt UK: mɔːr dɪfɪkəlt
a difficult personkif USA: eɪ' dɪ'fʌ·kʌ·lt pəː'sʌ·n UK: eɪ dɪfɪkəlt pəːsn
man difficult to deal withkif USA: mæ'n dɪ'fʌ·kʌ·lt tʌ· diː'l wʌ·ð UK: mæn dɪfɪkəlt tuː diːl wɪð
make difficultiesi USA: meɪ'k dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: meɪk dɪfɪkəltɪz
parking difficultieskif USA: pɔ'rkɪ·ŋ dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: pɑkɪŋ dɪfɪkəltɪz
raise difficultiesi USA: reɪ'z dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: reɪz dɪfɪkəltɪz
technical difficultykif USA: te'knɪ·kʌ·l dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: teknɪkl dɪfɪkəltiː
with difficultykif USA: wʌ·ð dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· UK: wɪð dɪfɪkəltiː
have difficulty in doingkif USA: hæ'v dɪ'fɪ·kʌ"ltiː· ɪ'n duː'ɪ·ŋ UK: hæv dɪfɪkəltiː ɪn duːɪŋ
have difficulty in doing sgkif
it is difficult to dokif USA: ʌ·t ʌ·z dɪ'fʌ·kʌ·lt tʌ· duː' UK: ɪt ɪz dɪfɪkəlt tuː duː
beset with difficultieskif USA: bʌ·se't wʌ·ð dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z UK: bɪset wɪð dɪfɪkəltɪz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása