COVID-19 Fight
Összesen 4 találat 4 szótárban. Részletek
diktatórikus3
  1. totalitarian
   USA: toʊ"tæ"lʌ·te'riː·ʌ·n UK: toʊtælɪteərɪən
  1. magisterial
   USA: mæ"ʤʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mæʤɪstɪərɪəl
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. dictatorial
   USA: dɪ"ktʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: dɪktətɔːrɪəl
diktatórikus3
  1. diktatorisch
   dɪkta'toːrɪʃ
diktatórikusnincs
diktatórikusnincs
  1. diktatórikusan kormányoz
    1. управлява ~
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása