COVID-19 Fight
Összesen 56 találat 9 szótárban. Részletek
dokumentum1
 1. 340
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
dokumentumfilm1
  1. documentary
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· UK: dɔkjʊmentəriː
  1. documentary film
   USA: dɔ"kyuː·me'nəː·iː· fɪ'lm UK: dɔkjʊmentəriː fɪlm
dokumentumgyűjtemény1
  1. case-book
   UK: keɪsbʊk
okmány, dokumentum2
  1. document
   USA: dɔ'kyuː·me·nt UK: dɔkjʊment
igazol (igazoló dokumentumot mutat)2
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
pályázati dosszié - Mindazon dokumentumokat tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásához, lebonyolításához és eldöntéséhez szükségesek, beleértve mindazon információt is, amelyekre az ajánlattevőnek van az ajánlat megtételéhez szüksége. A pályázati dokument13
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározá13
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU)13
  1. contracting officer
   USA: kɔ'ntræ·ktɪ·ŋ ɔː'fʌ·səː· UK: kəntræktɪŋ ɔfɪsər
dokumentum1
  1. s Dokument
   doku'mɛnt
   1. többes szám:
   2. Dokumente
   1. birtokos eset:
   2. Dokumentes
   3. Dokuments
dokumentumfilm1
dokumentum1
dokumentumfilm1
dokumentum
dokumentum1
dokumentum-3
dokumentum értékű
dokumentumfilm1
dokumentumfilmes1
dokumentummal kapcsolatos3
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása