COVID-19 Fight
Összesen 50 találat 10 szótárban. Részletek
dőlésfn
  1. tilt
   USA: tɪ'lt UK: tɪlt
 1. geol
  1. slope
   USA: sloʊ'p UK: sloʊp
  1. slant
   USA: slæ'nt UK: slænt
 2. geol
  1. rise
   USA: raɪ'z UK: raɪz
 3. hajó
  1. rake
   USA: reɪ'k UK: reɪk
 4. bány
  1. pitching
   USA: pɪ'tʃɪ·ŋ UK: pɪtʃɪŋ
 5. hajó
  1. pitch
   USA: pɪ'tʃ UK: pɪtʃ
  1. listing
   USA: lɪ'stɪ·ŋ UK: lɪstɪŋ
  1. inclination
   USA: ɪ"nklʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪnklɪneɪʃn
  1. hang
   USA: hæ'ŋ UK: hæŋ
  1. gradient
   UK: greɪdɪənt
  1. dip
   USA: dɪ'p UK: dɪp
  1. cant
   USA: kæ'nt UK: kænt
dőlési irány megjelölésefn
  1. fall
   USA: fɔ'l UK: fɔːl
dőlésmutatókif
  1. lateral inclinometer
   UK: lætərəl ɪnklaɪnɔmɪtə
dőlésszögkif
  1. inclination angle
   USA: ɪ"nklʌ·neɪ'ʃʌ·n æ'ŋgʌ·l UK: ɪnklɪneɪʃn æŋgl
  1. angular offset
   USA: æ'ŋgyʌ·ləː· ɔː'fse"t UK: æŋgjʊlər ɔfset
hosszirányú dőlésfn
 1. hajó
  1. pitching
   USA: pɪ'tʃɪ·ŋ UK: pɪtʃɪŋ
oldalra dőlésfn
  1. listing
   USA: lɪ'stɪ·ŋ UK: lɪstɪŋ
  1. list
   USA: lɪ'st UK: lɪst
meredek dőlésű telepkif
  1. steeply dipping seam
   USA: stiː'pliː· dɪ'pɪ·ŋ siː'm UK: stiːpliː dɪpɪŋ siːm
  1. steeply dipping lode
   USA: stiː'pliː· dɪ'pɪ·ŋ loʊ'd UK: stiːpliː dɪpɪŋ loʊd
hajó veszélyes dőlésefn
  1. careening
   USA: kəː·iː'nɪ·ŋ UK: kəriːnɪŋ
dõlés1
  1. e Neigung
   'naɪgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Neigungen
   1. birtokos eset:
   2. Neigung
dőlés1
  1. e Wippe
   'vɪpə
   1. többes szám:
   2. Wippen
   1. birtokos eset:
   2. Wippe
  1. e Neige
   'naɪgə
   1. többes szám:
   2. Neigen
   1. birtokos eset:
   2. Neige
  1. r Hang
   'haŋ
   1. birtokos eset:
   2. Hanges
   3. Hangs
  1. r Fall
   'fal
   1. birtokos eset:
   2. Falles
   3. Falls
  1. r Anlauf
   'anlaʊf
dőlésfn
 1. rétegé, telepé
dőlésfn
dőlésszögfn
 1. bány
meredek dőlésű telepfn
dőlés-mn
 1. -szög, egymást metsző síkok között
dőlése vannincs
  1. pendere
   péndere
dőléskiegyenlítőnincs
dőlésmérőnincs
  1. sbandometro
   sbandómetro
  1. inclinometro
   inclinómetro
dőlésszögnincs
 1. sziklás rétegé geol
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása