COVID-19 Fight
Összesen 88 találat 8 szótárban. Részletek
egészenhsz
  1. wholly
   USA: hoʊ'liː· UK: hoʊlliː
  1. utterly
   USA: ʌ'təː·liː· UK: ʌtəliː
  1. totally
   USA: toʊ'tʌ·liː· UK: toʊtəliː
  1. stark
   USA: stɔ'rk UK: stɑk
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. A nagymamám előrébb jött a karosszékben, így már egészen a szélén ült.
    1. My grandmother had come forward now in her armchair so that she was sitting right on the edge of it.
  2. Nem vagyok benne biztos, hogy a 'boldog' kifejezés itt helyénvaló lenne.
    1. I'm not sure 'merry' is the right word to use around here.
  3. Nem úgy tűnt, hogy elérte a kívánatos hatást.
    1. This didn't seem to have the right effect.
  1. quite
   USA: kwaɪ't UK: kwaɪt
  1. Haja már egészen fehér volt, de szemöldöke még mindig fekete.
    1. His hair was quite white now, though his eyebrows were still black.
  1. plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. just
   USA: ʤʌ·st UK: ʤʌst
  1. Egészen közönséges ember vagyok.
    1. I'm just a common man.
  2. Ezek a házak pont ugyanúgy néznek ki.
    1. These houses look just the same.
  3. John épp elment, de mindjárt visszajön.
    1. John has just left, but he will be back in a moment.
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
  1. rég irod full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. even
   USA: iː'vʌ·n UK: iːvn
  1. Az asztal még nem volt egészen megterítve.
    1. The table was not laid even.
  2. Hát nem éppen így volt a mi esetünkben? - szakította félbe Ravenswood.
    1. And was it not even so with us? interrrupted Ravenswood.
  1. dead
   USA: de'd UK: ded
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. all
   USA: ɔː'l UK: ɔːl
egészen akif
  1. as far as the
   USA: e'z fɔ'r e'z ðiː· UK: əz fɑr əz ðiː
egészen a legutóbbi időkigkif
  1. till lately
   USA: tɪ'l leɪ'tliː· UK: tɪl leɪtliː
egészen a tengerigkif
  1. as far as the sea
   USA: e'z fɔ'r e'z ðiː· siː' UK: əz fɑr əz ðiː siː
egészen becsavar vmiti
egészen bele van esvekif
  1. be dead nuts about
   USA: biː· de'd nʌ'ts ʌ·baʊ't UK: biː ded nʌts əbaʊt
egészen bele van esve abba a fiúbakif
  1. he is potty about that boy
   USA: hiː' ʌ·z pɔ'tiː· ʌ·baʊ't ðʌ·t bɔɪ' UK: hiː ɪz pɔtiː əbaʊt ðət bɔɪ
egészen bele van esve abba a lánybakif
  1. he is potty about that girl
   USA: hiː' ʌ·z pɔ'tiː· ʌ·baʊ't ðʌ·t gəː'l UK: hiː ɪz pɔtiː əbaʊt ðət gəːl
egészen bever vmiti
egészen bizalmasankif
  1. for your private ear
   USA: frəː· yʊ'r praɪ'vʌ·t iː'r UK: fəː jɔːr praɪvɪt ɪər
egészen biztosankif
  1. sure enough
   USA: ʃʊ'r iː·nʌ'f UK: ʃʊər ɪnʌf
egészen biztos vagyok bennekif
  1. i'll go bail
   USA: ɪ'l goʊ' beɪ'l UK: ɪl goʊ beɪl
egészen halottkif
  1. dead as a mutton
   USA: de'd e'z eɪ' mʌ'tʌ·n UK: ded əz eɪ mʌtn
  1. dead as a doornail
   USA: de'd e'z eɪ' dɔː'rneɪ"l UK: ded əz eɪ dɔːneɪl
  1. dead as a dodo
   USA: de'd e'z eɪ' doʊ'doʊ· UK: ded əz eɪ doʊdoʊ
egészen kedve szerinti
  1. the top of one's bent
   USA: ðiː· tɔ'p ʌ·v wʌ'nz be'nt UK: ðiː tɔp ɔv wʌnz bent
egészen kis gyerekfn
  1. tot
   USA: tɔ't UK: tɔt
egészen kiválómn
  1. be in a class by itself
   USA: biː· ɪ'n eɪ' klæ's baɪ' ʌ·tse'lf UK: biː ɪn eɪ klɑs baɪ ɪtself
egészen kiváló/külön klasszist képezi
  1. be in a class by itself
   USA: biː· ɪ'n eɪ' klæ's baɪ' ʌ·tse'lf UK: biː ɪn eɪ klɑs baɪ ɪtself
egészen közelkif
  1. no distance at all
   USA: noʊ' dɪ'stʌ·ns æ't ɔː'l UK: noʊ dɪstəns ət ɔːl
  1. hard by
   USA: hɔ'rd baɪ' UK: hɑd baɪ
  1. close by
   USA: kloʊ'z baɪ' UK: kloʊz baɪ
egészen közel vankif
  1. no distance at all
   USA: noʊ' dɪ'stʌ·ns æ't ɔː'l UK: noʊ dɪstəns ət ɔːl
egészen más dologkif
  1. a very different story
   USA: eɪ' ve'riː· dɪ'frʌ·nt stɔː'riː· UK: eɪ veriː dɪfrənt stɔːriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása