COVID-19 Fight
együttesmn
  1. whole
   USA: hoʊ'l UK: hoʊl
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. A tagállamok együttes akcióval is felléphetnek.
    1. The Member States may undertake joint action.
  2. A hajók hosszú sora mint egy roppant ízekből kapcsolt kígyó, tekeredett a folyón előre.
    1. The long line of boats writhed up the river like a tremendous jointed snake.
  3. A tagállamok közös kísérleti projekteket is végrehajthatnak.
    1. Member States may operate joint pilot projects.
 1. szính
  1. ensemble
   USA: ɔ·nsɔ'mbʌ·l UK: ɔnsɔmbl
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
  1. collective
   USA: kʌ·le'ktɪ·v UK: kəlektɪv
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
együttesenhsz
  1. jointly
   USA: ʤɔɪ'ntliː· UK: ʤɔɪntliː
  1. bodily
   USA: bɔ'dʌ·liː· UK: bɔdəliː
együtt(esen)hsz
  1. collectively
   USA: kʌ·le'ktɪ·vliː· UK: kəlektɪvlɪ
háromszemélyes együttesfn
  1. threesome
   USA: θriː'sʌ·m UK: θriːsəm
zenei együttesfn
 1. zene
  1. rég consort
   USA: kʌ·nsɔː'rt UK: kɔnsɔːt
közös, együttes, egyesítettfn
  1. joint
   USA: ʤɔɪ'nt UK: ʤɔɪnt
  1. átlagolt vonalillesztés
    1. line joint averaged
három egységből álló együttesfn
  1. triplet
   USA: trɪ'plʌ·t UK: trɪplət
egy bejárattal rendelkező épület együttesmn
  1. close
   USA: kloʊ'z UK: kloʊz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása