COVID-19 Fight
Összesen 91 találat 8 szótárban. Részletek
együttműködésfn
  1. teamwork
   USA: tiː'mwəː"k UK: tiːmwəːk
  1. cooperation
   USA: kwɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: koʊɔpəreɪʃn
  1. rég concourse
   USA: kɔ'nkɔː"rs UK: kɔŋkɔːs
  1. collaboration
   USA: kʌ·læ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kəlæbəreɪʃn
  1. co-operation
   USA: kwɔ"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: koʊɔpəreɪʃn
együttműködési híradásfn
  1. liaison communication
   USA: leɪ'zɔ"n kʌ·myuː"nʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: lɪeɪzn kəmjuːnɪkeɪʃn
együttműködési képességfn
határmenti együttműködési programokkif
  1. Cross-border Cooperation Programmes
   UK: krɔsbɔːdə koʊɔpəreɪʃn proʊgræmz
"határmenti" együttműködési programok - A Phare egyik programtípusa, amellyel a közös határ mentén fekvő partnerországok együttműködését segítik elő. (PHARE)kif
  1. Cross-border Cooperation Programmes
   UK: krɔsbɔːdə koʊɔpəreɪʃn proʊgræmz
határmenti együttműködési programok (EU)kif
  1. Cross-border Cooperation Programmes
   UK: krɔsbɔːdə koʊɔpəreɪʃn proʊgræmz
szervi együttműködés, összhang,fn
  1. synergy
   USA: sɪ'nəː·ʤiː·
Business Co-operation Network - üzleti együttműködési hálózat (EU)kif
Cross-border Cooperation Programme - határmenti együttműködési program (EU)kif
European Political Cooperation - Európai Politikai Együttműködés (EU)kif
European Monetary Cooperation Fund - Európai Pénzügyi Együttműködési Alap (EU)kif
Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (EU)kif
Bureau de Rapprochement des Entreprises - a gazdasági együttműködés irodája (EU)kif
Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education - európai felsőoktatási együttműködési hálózat (EU)kif
Action for Cooperation in the field of Economics - gazdasági együttműködési program (EU)kif
indikatív program - A partnerországok kormányzati szervei által az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben készített programterv. Rögzíti az egyes országok reformtörekvéseinek célját és stratégiáját, s az ehhez szükséges Phare-költségviselésre vonatkkif
Vegyesvállalati Phare Program - az Európai Unió és a Phare partnerországok kis- és középvállalatai közötti gazdasági együttműködés egyik célprogramja, amellyel vegyesvállalatok létrehozását ösztönzik. (PHARE)kif
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE)kif
  1. framework agreement
   USA: freɪ'mwəː"k ʌ·griː'mʌ·nt UK: freɪmwəːk əgriːmənt
szó szerint "nyitány" - Az Európai Bizottság által részlegesen finanszírozott projekt elnevezése, amely a kelet és nyugat-európai régiók és városok közötti együttműködést segíti elő. (PHARE)fn
  1. OVERTURE
   USA: oʊ'vəː·tʃəː· UK: oʊvətjʊər
együttműködés1
  1. e Zusammenarbeit
   1. birtokos eset:
   2. Zusammenarbeit
  1. e Kooperation
   1. többes szám:
   2. Kooperationen
   1. birtokos eset:
   2. Kooperation
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása