Összesen 9 találat 3 szótárban. Részletek
mintaprojekt - Az új kezdeményezésű Phare-projekteket rendszerint egy-egy olyan létesítménnyel, akcióval vezetik be, amelyeken az adott projekttípus előkészítő és végrehajtási szakaszait, hatásmechanizmusát a későbbiekben elemezhetik. (PHARE)13
  1. pilot project
   USA: paɪ'lʌ·t prʌ·ʤe'kt UK: paɪlət prɔʤekt
horizontális programok - A Phare több országra kiterjedő, egy-egy ágazat vagy szabályozási részterület specifikus problémáinak orvoslását célzó programtípusa. (PHARE)13
  1. horizontal programmes
   UK: hɔrɪzɔntl proʊgræmz
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE)1
  1. consortium
   USA: kʌ·nsɔː'rʃyʌ·m UK: kənsɔːtɪəm
Általános Szakmai (szakértői) Segítségnyújtási Konstrukció - Számos kisebb, különféle ágazatokra kiterjedő programot magába foglaló Phare program, amely egy-egy nagyobb, egy szektort érintő program számára készíti elő a talajt. (PHARE)13
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. 13
egy-egy
stafétában egy-egy csapattag által lefutott szakasz
10 fokos osztás egy-egy állatövi jegyen belül1
  1. decade
   n décade
  1. 3.3 deca
   n
egy-egyfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása