COVID-19 Fight
Összesen 207 találat 9 szótárban.
egyenességfn
  1. uprightness
   UK: ʌpraɪtnəs
  1. straightness
   UK: streɪtnəs
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. Én azt hiszem, Joe Hynes egyenes ember.
    1. I think Joe Hynes is a straight man.
  1. squareness
   UK: skweənəs
  1. sincerity
   USA: sɪ"nse'rʌ·tiː· UK: sɪnserɪtiː
  1. rég roundness
   UK: raʊndnəs
  1. rectitude
   USA: re'ktʌ·tuː"d UK: rektɪtjuːd
  1. frankness
   USA: fræ'ŋknʌ·s UK: fræŋknəs
  1. forthrightness
   USA: fɔː"rθraɪ'tnʌ·s UK: fɔːθraɪtnəs
  1. directness
   USA: dɪ·re'knʌ·s UK: dɪrektnəs
egyenessé váliki
  1. straighten
   USA: streɪ'tʌ·n UK: streɪtn
egyenes szakaszfn
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
egyenesszögkif
  1. straight angle
   USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
egyenesszög <180°>kif
  1. straight angle
   USA: streɪ't æ'ŋgʌ·l UK: streɪt æŋgl
egyenes tartásfn
  1. erectness
   UK: ɪrektnəs
egyenes testtartásúmn
  1. upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
egyenestől merőleges irányban mért távolságfn
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét. (számtech)
    1. Enter the percentage to offset the rows or columns. (IT)
egyenes útfn
  1. forthright
   USA: fɔː'rθraɪ't UK: fɔːθraɪt
egyenes vésőkif
  1. ripping chisel
   USA: rɪ'pɪ·ŋ tʃɪ'zʌ·l UK: rɪpɪŋ tʃɪzl
egyenes vonalkif
  1. straight line
   USA: streɪ't laɪ'n UK: streɪt laɪn
  1. right line
   USA: raɪ't laɪ'n UK: raɪt laɪn
egyenes vonalakkal határoltmn
 1. mat
  1. rectilinear
   UK: rektɪlɪnɪər
egyenes vonalbanmn
  1. straight
   USA: streɪ't UK: streɪt
egyenes vonalúmn
 1. mat
  1. rectilinear
   UK: rektɪlɪnɪər
ferde egyenesfn
 1. mat
  1. oblique
   USA: ʌ·bliː'k UK: əbliːk
nem egyenesmn
 1. átv
  1. tortuous
   USA: tɔː'rtʃʌ·wʌ·s UK: tɔːtʃʊəs
  1. roundabout
   USA: raʊ'ndʌ·baʊ"t UK: raʊndəbaʊt
  1. plaited
   UK: plætɪd
  1. out of true
   USA: aʊ't ʌ·v truː' UK: aʊt ɔv truː
  1. out of the true
   USA: aʊ't ʌ·v ðiː· truː' UK: aʊt ɔv ðiː truː
  1. indirect
   USA: ɪ"ndəː·e'kt UK: ɪndɪrekt
  1. crooked
   USA: krʊ'kʌ·d UK: krʊkt
  1. collateral
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l UK: kəlætərəl
nem egyenes eljárásfn
menjen egyenesen előre!kif
  1. keep straight on!
   USA: kiː'p streɪ't ɔ'n UK: kiːp streɪt ɔn
menjen egyenesen tovább!kif
  1. keep straight on!
   USA: kiː'p streɪ't ɔ'n UK: kiːp streɪt ɔn
menjen egyenesen továbbkif
  1. keep straight on
   USA: kiː'p streɪ't ɔ'n UK: kiːp streɪt ɔn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása