COVID-19 Fight
Összesen 221 találat 9 szótárban. Részletek
eléri
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. Nem vagyok elég magas, hogy elérjem azt a könyvet a legfelső polcon.
    1. I am not tall enough to reach that book on the top shelf.
    1. I am not tall enough to reach that book on the top shelf.
  1. rég reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. Nem vagyok elég magas, hogy elérjem azt a könyvet a legfelső polcon.
    1. I am not tall enough to reach that book on the top shelf.
    1. I am not tall enough to reach that book on the top shelf.
  1. procure
   USA: proʊ·kyʊ'r UK: prəkjʊər
  1. obtain
   USA: ʌ·bteɪ'n UK: əbteɪn
  1. hit
   USA: hɪ't UK: hɪt
  1. get up to
   USA: gɪ't ʌ'p tʌ· UK: get ʌp tuː
  1. get at
   USA: gɪ't æ't UK: get ət
  1. gain
   USA: geɪ'n UK: geɪn
  1. compass
   USA: kʌ'mpʌ·s UK: kʌmpəs
  1. attain
   USA: ʌ·teɪ'n UK: əteɪn
  1. attain
   USA: ʌ·teɪ'n UK: əteɪn
  1. achieve
   USA: ʌ·tʃiː'v UK: ətʃiːv
  1. Robert Peary végül elérte célját és eljutott az Északi Sarkra 1909-ben.
    1. Robert Peary finally achieved his ambition to reach the North Pole in 1909.
  1. achieve
   USA: ʌ·tʃiː'v UK: ətʃiːv
elér, eljuti
  1. get at
   USA: gɪ't æ't UK: get ət
elér, eljut (vhova)i
  1. get to
   USA: gɪ't tʌ· UK: get tuː
elérésfn
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. attainment
   USA: ʌ·teɪ'nmʌ·nt UK: əteɪnmənt
 1. infor
  1. access
   USA: æ'kse"s UK: ækses
elérési útfn
  1. access path
   USA: æ'kse"s pæ'θ UK: ækses pɑθ
elérési út nevefn
elérési út nevekfn
elérhetetlenmn
  1. unreachable
   USA: ʌ·nriː'tʃʌ·bʌ·l UK: ʌnriːtʃeɪbl
  1. unobtainable
   USA: ʌ"nʌ·bteɪ'nʌ·bʌ·l UK: ʌnəbteɪnəbl
  1. unattainable
   USA: ʌ"nʌ·teɪ'nʌ·bʌ·l UK: ʌnəteɪnəbl
  1. inaccessible
   USA: ɪ"nʌ·kse'sʌ·bʌ·l UK: ɪnæksesəbl
  1. beyond one's reach
   USA: biː"ɔː'nd wʌ'nz riː'tʃ UK: bɪjɔnd wʌnz riːtʃ
elérhetőmn
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. obtainable
   USA: ʌ·bteɪ'nʌ·bʌ·l UK: əbteɪnəbl
  1. available
   USA: ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: əveɪləbl
  1. Mr Levin éppen tárgyal, jelenleg nem elérhető.
    1. Mr Levin is in a meeting, he's not available at the moment.
  1. attainable
   USA: ʌ·teɪ'nʌ·bʌ·l UK: ətaɪnəbl
  1. accessible
   USA: æ·kse'sʌ·bʌ·l UK: əksesəbl
elérhető (hely)i
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
elérhetőségfn
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. availability
   USA: ʌ·veɪ"lʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əveɪləbɪlɪtiː
  1. accessibility
   USA: æ"kse·sʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əksesəbɪlɪtiː
eléri a céljátkif
  1. gain one's end
   USA: geɪ'n wʌ'nz e'nd UK: geɪn wʌnz end
eléri a végzetekif
  1. meet one's end
   USA: miː't wʌ'nz e'nd UK: miːt wʌnz end
eléri céljátkif
  1. succeed in one's object
   USA: sʌ·ksiː'd ɪ'n wʌ'nz ʌ·bʤe'kt UK: səksiːd ɪn wʌnz ɔbʤɪkt
  1. effect one's purpose
   USA: iː'fe·kt wʌ'nz pəː'pʌ·s UK: ɪfekt wʌnz pəːpəs
eléri, hogy meghallgassákkif
  1. make himself heard
   USA: meɪ'k hɪ"mse'lf həː'd UK: meɪk hɪmself həːd
elérkezett az idejekif
  1. his time has come
   USA: hʌ·z taɪ'm hʌ·z kʌ'm UK: hɪz taɪm hæz kʌm
elérkezett/lejárt az idejekif
  1. his time has come
   USA: hʌ·z taɪ'm hʌ·z kʌ'm UK: hɪz taɪm hæz kʌm
elérkezik, megjönkif
elérnii
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
elérni ai
  1. catch the
   USA: kæ'tʃ ðiː· UK: kætʃ ðiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása