COVID-19 Fight
Összesen 72 találat 8 szótárban. Részletek
előálli
  1. draw up
   USA: drɔː' ʌ'p UK: drɔː ʌp
előállíti
  1. turn out
   USA: təː'n aʊ't UK: təːn aʊt
  1. put out
   USA: pʊ't aʊ't UK: pʊt aʊt
  1. produce
   USA: proʊ'duː·s UK: prɔdjuːs
előállításfn
  1. preparation
   USA: pre"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: prepəreɪʃn
előállítási árkif
  1. prime cost
   USA: praɪ'm kɔ'st UK: praɪm kɔst
előállítotti
  1. synthesized
   USA: sɪ'nθʌ·saɪ"zd UK: sɪnθəsaɪzd
újra előállíti
  1. recreate
   USA: re'kriː·eɪ"t UK: riːkriːeɪt
jutaáru előállításkif
  1. jute manufacture
   USA: ʤuː't mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː· UK: ʤuːt mænjʊfæktʃər
újbóli előállításfn
  1. reproduction
   USA: riː"prʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: riːprədʌkʃn
file előállítási hibakif
  1. file creation error
   USA: faɪ'l kriː·eɪ'ʃʌ·n e'rəː· UK: faɪl kriːeɪʃn erər
gyárilag előállítottmn
  1. manufactured
   USA: mæ"nyʌ·fæ'ktʃəː·d UK: mænjʊfæktʃəd
mesterségesen előállítottmn
  1. made
   USA: meɪ'd UK: meɪd
visszakeresztezéssel előállított (növ)kif
  1. backcross generation
   UK: bækkrɔs ʤenəreɪʃn
anagrammaszerű, sorok elejének összeolvasásából előálló szófn
  1. acrostic
   UK: əkrɔstɪk
előálli
  1. vorfahren
   'foːɐfaːrən
  1. formieren
   fɔɐ'miːrən
előállíti
  1. sistieren
   zɪs'tiːrən
  1. schaffen
   'ʃafən
 1. gazd
  1. produzieren
   produ'tsiːrən
 2. vegy koh
  1. laborieren
   labo'riːrən
  1. átv föld hervorbringen
  1. formieren
   fɔɐ'miːrən
  1. rég fabrizieren
   fabri'tsiːrən
  1. erzeugen
   ɛɐ'tsɔʏgən
 3. vegy
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
előállításfn
 1. gazd
  1. e Produktion
   prodʊk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Produktionen
   1. birtokos eset:
   2. Produktion
 2. vegy
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
  1. r Aufbau
   1. birtokos eset:
   2. Aufbaues
   3. Aufbaus
előálli
  1. sortir
   avoir segédigével
előálli
 1. dologról
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása