COVID-19 Fight
Összesen 54 találat 8 szótárban. Részletek
előírásfn
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
  1. protocol
   USA: proʊ'tʌ·kɔ"l UK: proʊtəkɔl
  1. prescription
   USA: prʌ·skrɪ'pʃʌ·n UK: prɪskrɪpʃn
  1. prescript
   UK: priːskrɪpt
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
  1. orders
   USA: ɔː'rdəː·z UK: ɔːdəz
  1. observance
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·ns UK: əbzəːvəns
  1. instructions
   USA: ɪ"nstrʌ'kʃʌ·nz UK: ɪnstrʌkʃnz
  1. formula
   USA: fɔː'rmyʌ·lʌ· UK: fɔːmjʊlə
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
előírásokfn
  1. regulations
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: regjʊleɪʃnz
előírásosmn
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. regulation
   USA: re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: regjʊleɪʃn
  1. normative
   USA: nɔː'rmʌ·tɪ·v UK: nɔːmətɪv
  1. formal
   USA: fɔː'rmʌ·l UK: fɔːml
előírásosanhsz
  1. formally
   USA: fɔː'rmʌ·liː· UK: fɔːməliː
  1. by the book
   USA: baɪ' ðiː· bʊ'k UK: baɪ ðiː bʊk
előírásos fokúmn
  1. proof
   USA: pruː'f UK: pruːf
előírásos fokú szeszkif
  1. proof spirit
   USA: pruː'f spɪ'rʌ·t UK: pruːf spɪrɪt
előírásos külcsínkif
  1. spit and polish
   USA: spɪ't ʌ·nd poʊ'lɪ·ʃ UK: spɪt ənd poʊlɪʃ
előírásos méretűkif
  1. of regulation size
   USA: ʌ·v re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n saɪ'z UK: ɔv regjʊleɪʃn saɪz
előírásos nagyságúkif
  1. of regulation size
   USA: ʌ·v re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·n saɪ'z UK: ɔv regjʊleɪʃn saɪz
előírásos tisztaságkif
  1. spit and polish
   USA: spɪ't ʌ·nd poʊ'lɪ·ʃ UK: spɪt ənd poʊlɪʃ
vallási előírásfn
 1. vall
  1. ordinance
   USA: ɔː'rdʌ·nʌ·ns UK: ɔːdɪnəns
biztonsági előírásokkif
  1. safety regulations
   USA: seɪ'ftiː· re"gyʌ·leɪ'ʃʌ·nz UK: seɪftiː regjʊleɪʃnz
műszaki előírások (EU)kif
  1. technical specifications
   USA: te'knɪ·kʌ·l spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: teknɪkl spesɪfɪkeɪʃnz
enyhítés (előírásokkal kapcsolatban)fn
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
műszaki előírások (PHARE)kif
  1. technical specifications
   USA: te'knɪ·kʌ·l spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·nz UK: teknɪkl spesɪfɪkeɪʃnz
nem előírásosmn
  1. informal
   USA: ɪ"nfɔː'rmʌ·l UK: ɪnfɔːml
előírásfn
  1. orvosi e Anordnung
előírásfn
  1. s Statut
   ʃta'tuːt
   1. többes szám:
   2. Statuten
   1. birtokos eset:
   2. Statutes
   3. Statuts
  1. e Satzung
   'zatsʊŋ
   1. többes szám:
   2. Satzungen
   1. birtokos eset:
   2. Satzung
  1. e Regel
   'reːgəl
   1. többes szám:
   2. Regeln
   1. birtokos eset:
   2. Regel
 1. jog
  1. e Observanz
   ɔpzɛɐ'vants
   1. többes szám:
   2. Observanzen
   1. birtokos eset:
   2. Observanz
előírásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása