COVID-19 Fight
Összesen 43 találat 7 szótárban. Részletek
előforduli
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. occur
   USA: ʌ·kəː' UK: əkəːr
  1. Mi az esélye annak, hogy ez megtörténik?
    1. What are the chances of this occurring?
  1. happen
   USA: hæ'pʌ·n UK: hæpən
  1. fall out
   USA: fɔ'l aʊ't UK: fɔːl aʊt
  1. US eventuate
   UK: ɪventjʊeɪt
  1. befall
   USA: bʌ·fɔː'l UK: bɪfɔːl
előfordulásfn
  1. presence
   USA: pre'zʌ·ns UK: prezns
  1. occurrence
   USA: ʌ·kəː'ʌ·ns UK: əkʌrəns
  1. incidence
   USA: ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: ɪnsɪdəns
 1. vegy körny
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
  1. case
   USA: keɪ's UK: keɪs
  1. Erre az esetre különösen jól emlékszem, mert valami törpe fogta el.
    1. I particularly recollect his case, from his being took by a dwarf.
előfordulás gyakoriságafn
  1. incidence
   USA: ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: ɪnsɪdəns
előfordulási helyfn
 1. biol
  1. habitat
   USA: hæ'bʌ·tæ"t UK: hæbɪtæt
előfordulás, lelőhelyfn
  1. occurence
   UK: əkʌrəns
előfordul néha ez iskif
  1. it's one of those things
   USA: ʌ·ts hwʌ'n ʌ·v ðoʊ'z θɪ'ŋz UK: ɪts wʌn ɔv ðoʊz θɪŋz
  1. it is one of those things
   USA: ʌ·t ʌ·z hwʌ'n ʌ·v ðoʊ'z θɪ'ŋz UK: ɪt ɪz wʌn ɔv ðoʊz θɪŋz
előfordulómn
  1. occurrent
   UK: əkʌrənt
alkalom, előfordulási
  1. instance
   USA: ɪ'nstʌ·ns UK: ɪnstəns
gyakori előfordulásfn
  1. frequent occurrence
   USA: friː'kwe"nt ʌ·kəː'ʌ·ns UK: friːkwənt əkʌrəns
újra előfordulásfn
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
együtt előfordulómn
  1. concomitant
   USA: kɔ"nkɔ'mʌ·tʌ·nt UK: kənkɔmɪtənt
mindenütt előfordulómn
  1. ubiquitous
   USA: yuː·bɪ'kwʌ·tʌ·s UK: juːbɪkwɪtəs
file első előfordulásának keresésekif
  1. find first file
   USA: faɪ'nd fəː'st faɪ'l UK: faɪnd fəːst faɪl
természetben szabadon előfordulómn
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
előforduli
  1. treffen
   'trɛfən
  1. finden
   'fɪndən
  1. begegnen
   bə'geːgnən
  1. auftreten
   'aʊftreːtən
előfordulásfn
  1. s Vorkommnis
   'foːɐkɔmnɪs
   1. többes szám:
   2. Vorkommnisse
   1. birtokos eset:
   2. Vorkommnisses
 1. bány geol
  1. s Lager
   'laːgɐ
   1. többes szám:
   2. Lager
   1. birtokos eset:
   2. Lagers
  1. r Beleg
   bə'leːk
   1. többes szám:
   2. Belege
   1. birtokos eset:
   2. Beleges
   3. Belegs
előfordulási helyfn
előfordulómn
előfordulásfn
  1. biz n édition
 1. nyelv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása