COVID-19 Fight
Összesen 74 találat 7 szótárban. Részletek
előkészíti
  1. train
   USA: treɪ'n UK: treɪn
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. prepare
   USA: priː·pe'r UK: prɪpeər
  1. make ready
   USA: meɪ'k re'diː· UK: meɪk rediː
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. fit for
   USA: fɪ't frəː· UK: fɪt fəː
előkészítenii
  1. prepare
   USA: priː·pe'r UK: prɪpeər
előkészítésfn
  1. preparation
   USA: pre"pəː·eɪ'ʃʌ·n UK: prepəreɪʃn
  1. getting up
   USA: gɪ'tɪ·ŋ ʌ'p UK: getɪŋ ʌp
  1. first working
   USA: fəː'st wəː'kɪ·ŋ UK: fəːst wəːkɪŋ
  1. biz coaching
   USA: koʊ'tʃɪ·ŋ UK: koʊtʃɪŋ
előkészítetti
  1. readied
   USA: re'diː·d
előkészített támadáskif
  1. deliberate attack
   USA: dʌ·lɪ'brʌ·t ʌ·tæ'k UK: dɪlɪbəreɪt ətæk
előkészíti a talajti
  1. clear the ground
   USA: klɪ'r ðiː· graʊ'nd UK: klɪər ðiː graʊnd
előkészítőfn
  1. preparatory
   USA: pre·pe'rʌ·tɔː"riː· UK: prɪpærətriː
  1. preliminary
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· UK: prɪlɪmɪnəriː
  1. initiative
   USA: ɪ"nɪ'ʃʌ·tɪ·v UK: ɪnɪʃɪətɪv
előkészítő iskolamn
  1. prep
   USA: pre'p UK: prep
  1. prep school
   USA: pre'p skuː'l UK: prep skuːl
előkészítő iskola tanulójafn
  1. preppy
   USA: pre'piː·
  1. preppie
   USA: pre'piː· UK: preppaɪ
előkészítő magániskolafn
  1. preparatory school
   USA: pre·pe'rʌ·tɔː"riː· skuː'l UK: prɪpærətriː skuːl
  1. prep school
   USA: pre'p skuː'l UK: prep skuːl
előkészít (vitorlát)i
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
előkészít vkit vmirei
dolgokat előkészítkif
  1. put things in train
   USA: pʊ't θɪ'ŋz ɪ'n treɪ'n UK: pʊt θɪŋz ɪn treɪn
törvényt előkészíti
  1. codify
   USA: koʊ'dʌ·faɪ" UK: koʊdɪfaɪ
versenyre előkészíti
  1. coach
   USA: koʊ'tʃ UK: koʊtʃ
vizsgára előkészítfn
  1. coach
   USA: koʊ'tʃ UK: koʊtʃ
értékesítés előkészítésfn
  1. presales
   UK: prezeɪlz
kezelés előkészítéséül csináli
 1. orv
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
alapanyag előkészítés (növ)kif
  1. preparation of the substrate
   USA: pre"pəː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· sʌ'bstreɪ"t UK: prepəreɪʃn ɔv ðiː sʌbstreɪt
  1. preparation of media
   USA: pre"pəː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v miː'diː·ʌ· UK: prepəreɪʃn ɔv miːdɪə
vminek előkészíti a talajti
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása