COVID-19 Fight
előleg2
  1. 1.2 3 sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
  1. earnest
   USA: əː'nʌ·st UK: əːnɪst
  1. earnest money
   USA: əː'nʌ·st mʌ'niː· UK: əːnɪst mʌniː
  1. deposit
   USA: dʌ·pɔ'zʌ·t UK: dɪpɔzɪt
  1. 2,000 font előleget fizettünk, így rögtön elhozhattuk az autót a kereskedésből.
    1. We paid 2,000 pounds deposit on the car, so we could take it from the dealer immediately.
 1. 336
  1. advancement
   USA: ʌ·dvæ'nsmʌ·nt UK: ədvɑnsmənt
  1. advance payment
   USA: ʌ·dvæ'ns peɪ'mʌ·nt UK: ədvɑns peɪmənt
  1. advance money
   USA: ʌ·dvæ'ns mʌ'niː· UK: ədvɑns mʌniː
előleg - A Phare által a programirányító egység (PMU) bankszámlájára - rendszerint egy Munkaprogram beterjesztésekor átutalt összeg. (PHARE)13
  1. advance payment
   USA: ʌ·dvæ'ns peɪ'mʌ·nt UK: ədvɑns peɪmənt
előleg (EU)13
  1. advance payment
   USA: ʌ·dvæ'ns peɪ'mʌ·nt UK: ədvɑns peɪmənt
előleg visszafizetése (EU)13
  1. repayment of advances
   USA: riː·peɪ'mʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: rɪpeɪmənt ɔv ədvɑnsɪz
előleg visszafizetése (PHARE)13
  1. repayment of advances
   USA: riː·peɪ'mʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: rɪpeɪmənt ɔv ədvɑnsɪz
előlegben3
  1. up front
   USA: ʌ'p frʌ'nt UK: ʌp frʌnt
előlegek (EU)1
  1. advances
   USA: ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: ədvɑnsɪz
előlegek (PHARE)1
  1. advances
   USA: ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: ədvɑnsɪz
előlegek visszafizetése (EU)13
  1. reimbursement of advances
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: riːɪmbəːsmənt ɔv ədvɑnsɪz
előlegek visszafizetése (PHARE)13
  1. reimbursement of advances
   USA: riː"ʌ·mbəː'smʌ·nt ʌ·v ʌ·dvæ'nsʌ·z UK: riːɪmbəːsmənt ɔv ədvɑnsɪz
előleget ad2
  1. sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
előleget kap2
  1. 1.2 3 sub
   USA: sʌ'b UK: sʌb
előlegez2
  1. advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
előlegezett tőke13
  1. capital advanced
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l ʌ·dvæ'nst UK: kæpɪtəl ədvɑnst
előleggarancia (EU)13
  1. advance guarantee
   USA: ʌ·dvæ'ns ge"rʌ·ntiː' UK: ədvɑns gærəntiː
előlegképpen13
  1. in anticipation
   USA: ɪ'n æ·ntɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: ɪn æntɪsɪpeɪʃn
  1. in advance
   USA: ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: ɪn ədvɑns
előlegzett3
  1. anticipatory
   USA: æ·ntɪ'sʌ·pʌ·tɔː"riː· UK: æntɪsɪpeɪtəriː
fizetési előleg13
  1. advance on salary
   USA: ʌ·dvæ'ns ɔ'n sæ'ləː·iː· UK: ədvɑns ɔn sæləriː
vállalati nyereségadó előleg2
  1. act
   USA: æ'kt UK: ækt
  1. A francia forradalom Isten cselekedete.
    1. The French revolution is an act of God.
  2. Ideje a cselekvésnek.
    1. It's time to act.
  3. A második felvonásban van egy apró szerepe.
    1. He plays a small role in the second act.
  4. Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!
    1. Praise him for his mighty acts: praise him according to the multitude of his greatness.
  5. Minden évben kiegészítik az adótörvényt, így az tartalmazza az aktuális változásokat.
    1. The Act of Taxation is amended each year, so it includes all relevant modifications.
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása