COVID-19 Fight
Összesen 25 találat 6 szótárban. Részletek
elősegíti
  1. subserve
   UK: səbsəːv
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
  1. potentiate
   UK: pətenʃɪət
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. further
   USA: fəː'ðəː· UK: fəːðər
  1. foster
   USA: fɔ'stəː· UK: fɔstər
  1. forward
   USA: fɔː'rwəː·d UK: fɔːwəd
  1. Mindent megtett hogy elősegítse terveinket.
    1. She has done everything to forward our plans.
  1. foment
   USA: foʊ'me·nt UK: foʊment
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. facilitate
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·teɪ"t UK: fəsɪlɪteɪt
  1. conduce
   UK: kəndjuːs
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
  1. átv advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. abet
   USA: ʌ·be't UK: əbet
elősegítésfn
  1. subserviency
   UK: səbsəːvjənsiː
  1. subservience
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·ns UK: səbsəːvɪəns
  1. promotion
   USA: pəː·moʊ'ʃʌ·n UK: prəmoʊʃn
  1. furtherance
   USA: fəː'θəː·ʌ·ns UK: fəːðərəns
  1. fomentation
   UK: foʊmenteɪʃn
elősegítéseki
  1. facilitates
   USA: fʌ·sɪ'lʌ·teɪ"ts UK: fəsɪlɪteɪts
elősegítőmn
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. promotional
   USA: pəː·moʊ'ʃʌ·nʌ·l UK: prəmoʊʃənl
  1. conducive
   USA: kʌ·nduː'sɪ·v UK: kəndjuːsɪv
emésztést elősegítőfn
  1. peptic
   USA: pe'ptɪ·k UK: peptɪk
  1. digestive
   USA: daɪ·ʤe'stɪ·v UK: dɪʤestɪv
emésztést elősegítő szerfn
 1. orv
  1. peptic
   USA: pe'ptɪ·k UK: peptɪk
  1. digestive
   USA: daɪ·ʤe'stɪ·v UK: dɪʤestɪv
előléptet, elősegít, támogat, (vállalatot) alapíti
  1. promote
   USA: prʌ·moʊ't UK: prəmoʊt
elősegíti
  1. lancieren
   lã'siːrən
elősegíti
elősegít vmiti
elősegítettnincs
elősegíti a társadalmi beilleszkedését vkineknincs
elősegítőmn
  1. favorevole
   favorévole
fellendülést elősegítőnincs
beporzást elősegítő állatnincs
  1. pronubo
   prónubo
gennyesedést / gennyképződést elősegítőnincs
a szövetekben jelen levő, sebgyógyulást elősegítő hormonfn
poltikai / erkölcsi válság idején az állam széthullását elősegítő magatartásnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása