COVID-19 Fight
Összesen 71 találat 8 szótárban. Részletek
előzetes3
  1. prior
   USA: praɪ'əː· UK: praɪər
  1. previous
   USA: priː'viː·ʌ·s UK: priːvɪəs
  1. preliminary
   USA: priː·lɪ'mʌ·ne"riː· UK: prɪlɪmɪnəriː
  1. precursory
   UK: priːkəːsəriː
  1. forehand
   USA: fɔː'rhæ"nd UK: fɔrɪd
  1. anticipatory
   USA: æ·ntɪ'sʌ·pʌ·tɔː"riː· UK: æntɪsɪpeɪtəriː
  1. advance
   USA: ʌ·dvæ'ns UK: ədvɑns
  1. Kaptak előzetes információt a miniszterelnök látogatásáról.
    1. They received advance information about the Prime Minister's visit.
előzetes bejelentés nélkül13
  1. at short notice
   USA: æ't ʃɔː'rt noʊ'tʌ·s UK: ət ʃɔːt noʊtɪs
előzetesek1
előzetes elrendezés1
  1. pre-arrangement
   UK: priːəreɪnʤmənt
előzetesen4
  1. previously
   USA: priː'viː·ʌ·sliː· UK: priːvɪəsliː
  1. in advance
   USA: ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: ɪn ədvɑns
  1. beforehand
   USA: bʌ·fɔː'rhæ"nd UK: bɪfɔːhænd
  1. advance / in -
   USA: ʌ·dvæ'ns ɪ'n UK: ədvɑns ɪn
előzetesen bejelenti magát2
  1. make an appointment with sy
   USA: meɪ'k ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt wʌ·ð saɪ'
  1. fix an appointment with sy
   USA: fɪ'ks ʌ·n ʌ·pɔɪ'ntmʌ·nt wʌ·ð saɪ'
előzetesen jelentkező3
  1. premonitory
   USA: prʌ·mʌ'nʌ·təː·iː· UK: prɪmɔnɪtəriː
előzetes értesítés1
  1. warning
   USA: wɔː'rnɪ·ŋ UK: wɔːnɪŋ
előzetes évközi jelentés1
  1. interim report
   USA: ɪ'nəː·ʌ·m rʌ·pɔː'rt UK: ɪntərɪm rɪpɔːt
előzetes figyelmeztetés1
  1. premonition
   USA: pre·mʌ·nɪ'ʃʌ·n UK: priːmənɪʃn
előzetes ismeret1
 1. 1
  1. precognition
   UK: priːkɔgnɪʃn
előzetes letartóztatásba helyez2
  1. commit
   USA: kʌ·mɪ't UK: kəmɪt
  1. Én nem követtem el semmiféle bűntettet.
    1. I have committed no crime.
előzetes megbeszélés1
  1. pre-arrangement
   UK: priːəreɪnʤmənt
(előzetes próba nélkül) együtt zenélni2
  1. jam
   USA: ʤæ'm UK: ʤæm
előzetes terepbejárás1
  1. reconnaissance
   USA: riː·kɔ'nʌ·sʌ·ns UK: rɪkɔnɪsəns
előzetes tervezet1
  1. draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
előre, előzetesen13
  1. in advance
   USA: ɪ'n ʌ·dvæ'ns UK: ɪn ədvɑns
kiadó előzetes hirdetése1
  1. blurb
   USA: bləː'b UK: bləːb
irányító bizottság - Az EU tagállamok képviselőiből álló bizottság, amely előzetesen véleményezi a Phare partnerországok programjavaslatait. (PHARE)13
  1. management committee
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt kʌ·mɪ'tiː· UK: mænɪʤmənt kəmɪtiː
zárt pályázat - A nyílt pályázatokkal (open tendering) ellentétben ilyenkor csak a szerződő hatóságok által meghívott vállalkozók nyújthatnak be pályázatot. A vállalkozóknak eme előzetesen kiválasztott körét, az un. "rövid listát" (short-list) különféle f13
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása