COVID-19 Fight
Összesen 496 találat 17 szótárban. Részletek
elaknásíti
  1. mine
   USA: maɪ'n UK: maɪn
elaléli
  1. swoon
   USA: swuː'n UK: swuːn
elalélómn
  1. swooning
   USA: swuː'nɪ·ŋ UK: swuːnɪŋ
elaléltmn
  1. swooned
   USA: swuː'nd UK: swuːnd
elálli
  1. thwart
   USA: θwɔː'rt UK: θwɔːt
  1. recede
   USA: rʌ·siː'd UK: rɪsiːd
  1. leave off
   USA: liː'v ɔː'f UK: liːv ɔf
  1. desist
   USA: dʌ·zɪ'st UK: dɪzɪst
  1. cry off
   USA: kraɪ' ɔː'f UK: kraɪ ɔf
elállatiasíti
  1. brutalize
   USA: bruː'tʌ·laɪ"z UK: bruːtəlaɪz
elállatiasodikkif
  1. make a beast of oneself
   USA: meɪ'k eɪ' biː'st ʌ·v wʌ"nse'lf UK: meɪk eɪ biːst ɔv wʌnself
elállíti
  1. stem
   USA: ste'm UK: stem
elállításfn
  1. stoppage
   USA: stɔ'pɪ·ʤ UK: stɔpɪʤ
elálló csúcsfn
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
elálmosíti
  1. drowse
   UK: draʊz
elalsziki
  1. sleep through
   USA: sliː'p θruː' UK: sliːp θruː
  1. sleep / go to -
   USA: sliː'p goʊ' tʌ· UK: sliːp goʊ tuː
  1. sleep / get off to -
   USA: sliː'p gɪ't ɔː'f tʌ· UK: sliːp get ɔf tuː
  1. oversleep
   UK: oʊvəsliːp
  1. go to sleep
   USA: goʊ' tʌ· sliː'p UK: goʊ tuː sliːp
  1. rég go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. get to sleep
   USA: gɪ't tʌ· sliː'p UK: get tuː sliːp
  1. get off to sleep
   USA: gɪ't ɔː'f tʌ· sliː'p UK: get ɔf tuː sliːp
  1. fall asleep
   USA: fɔ'l ʌ·sliː'p UK: fɔːl əsliːp
  1. drop off
   USA: drɔ'p ɔː'f UK: drɔp ɔf
  1. drop off to sleep
   USA: drɔ'p ɔː'f tʌ· sliː'p UK: drɔp ɔf tuː sliːp
elalszik/elszundítkif
  1. drop off to sleep
   USA: drɔ'p ɔː'f tʌ· sliː'p UK: drɔp ɔf tuː sliːp
elaltati
  1. put to sleep
   USA: pʊ't tʌ· sliː'p UK: pʊt tuː sliːp
  1. lull
   USA: lʌ'l UK: lʌl
elaludtmn
  1. overslept
   USA: oʊ'vəː·sle'pt UK: oʊvəslept
elamerikaiasodottmn
elánfn
  1. e'lan
   USA: iː'lʌ·n
  1. drive
   USA: draɪ'v UK: draɪv
elangolosodiki
  1. anglicize
   USA: æ'ŋlʌ·saɪ"z UK: æŋglɪsaɪz
elapadi
  1. dry up
   USA: draɪ' ʌ'p UK: draɪ ʌp
elaprózi
  1. morsel
   USA: mɔː'rsʌ·l UK: mɔːsl
  1. fritter
   USA: frɪ'təː· UK: frɪtər
  1. fritter away
   USA: frɪ'təː· ʌ·weɪ' UK: frɪtər əweɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása