COVID-19 Fight
Összesen 20 találat 7 szótárban. Részletek
elbeszélésfn
  1. telling
   USA: te'lɪ·ŋ UK: telɪŋ
  1. tale
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. short story
   USA: ʃɔː'rt stɔː'riː· UK: ʃɔːt stɔːriː
  1. relation
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·n UK: rɪleɪʃn
  1. recital
   USA: rʌ·saɪ'tʌ·l UK: rɪsaɪtl
  1. narrative
   USA: ne'rʌ·tɪ·v UK: nærətɪv
  1. narration
   USA: ne·reɪ'ʃʌ·n UK: nəreɪʃn
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
  1. A beszámolók másolatait kérelemre rendelkezésre kell bocsátani.
    1. Copies of the accounts must be obtainable upon request.
elbeszélésekfn
  1. narratives
   USA: ne'rʌ·tɪ·vz UK: nærətɪvz
elbeszélésfn
  1. e Historie
   hɪs'toːriə
   1. többes szám:
   2. Historien
   1. birtokos eset:
   2. Historie
  1. e Geschichte
   gə'ʃɪçtə
   1. többes szám:
   2. Geschichten
   1. birtokos eset:
   2. Geschichte
 1. ir.tud.
  1. e Erzählung
   1. többes szám:
   2. Erzählungen
   1. birtokos eset:
   2. Erzählung
  1. e Darstellung
   'daːɐʃtɛlʊŋ
elbeszélésfn
elbeszélésnincs
elbeszélésnincs
 1. műfaj
  1. irod istoria
 2. eseményé
  1. rég cronica
 3. eseményé
  1. cronaca
   crónaca
elbeszélésfn
elbeszélés-mn
elbeszélés egymás mellettnincs
elbeszélésgyűjteménynincs
elbeszélésmódnincs
elbeszéléstannincs
  1. narratologia
   narratología
lovagi elbeszélésnincs
az elbeszélés fonalanincs
verses, párbeszédes népi elbeszélésnincs
  1. cantafavola
   cantafávola
elbeszélésnincs
  1. elbeszélésgyűjtemény
rövid elbeszélésnincs
verses elbeszélésnincs
olvasmány/történet elbeszélésenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása