Összesen 18 találat 7 szótárban. Részletek
elcsépeltmn
  1. worn-out
   UK: wɔːnaʊt
  1. trivial
   USA: trɪ'viː·ʌ·l UK: trɪvɪəl
  1. trite
   USA: traɪ't UK: traɪt
  1. biz threadbare
   USA: θre'dbe"r UK: θredbeər
  1. stale
   USA: steɪ'l UK: steɪl
  1. overworked
   USA: oʊ"vəː·wəː'kt UK: oʊvəwəːkt
  1. hackneyed
   USA: hæ'kniː·d UK: hæknɪd
  1. corny
   USA: kɔː'rniː· UK: kɔːniː
  1. commonplace
   USA: kɔ'mʌ·npleɪ"s UK: kɔmənpleɪs
  1. banal
   USA: bʌ·nɔ'l UK: bənɑl
elcsépelt dologfn
  1. átv biz thrash
   USA: θræ'ʃ UK: θræʃ
elcsépelt frázisfn
  1. bromide
   USA: broʊ'maɪ"d UK: broʊmaɪd
elcsépeltségfn
  1. triteness
   UK: traɪtnəs
elcsépelt szólásfn
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
elcsépeltmn
  1. trivial
   tri'viaːl
  1. fade
   'faːdə
  1. banal
   ba'naːl
elcsépelt szólásfn
  1. e Phrase
   'fraːzə
   1. többes szám:
   2. Phrasen
   1. birtokos eset:
   2. Phrase
elcsépeltfn
elcsépeltségfn
elcsépeltnincs
elcsépeltnincs
elcsépeltmn
elcsépelt / banális dolgok tömkelegefn
elcsépelt fordulatnincs
elcsépeltté teszi
elcsépeltségnincs
elcsépeltmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása