COVID-19 Fight
elfogadhatómn
  1. biz tidy
   USA: taɪ'diː· UK: taɪdiː
  1. respectable
   USA: riː·spe'ktʌ·bʌ·l UK: rɪspektəbl
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
  1. Elfogadható áron vett egy új autót.
    1. He bought a new car at a reasonable price.
  2. Egy súlyos betegség indokolt kifogás arra, miért nem vesz részt valaki a tárgyaláson.
    1. A serious illness is a reasonable excuse for not attending a trial.
  1. plausible
   USA: plɔː'zʌ·bʌ·l UK: plɔːzəbl
  1. passable
   USA: pæ'sʌ·bʌ·l UK: pɑsəbl
  1. pass muster
   USA: pæ's mʌ'stəː· UK: pɑs mʌstər
  1. admissible
   USA: ʌ·dmɪ'sʌ·bʌ·l UK: ədmɪsəbl
  1. acceptable
   USA: ʌ·kse'ptʌ·bʌ·l UK: əkseptəbl
elfogadható, jogosmn
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
elfogadható árkif
  1. reasonable price
   USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
elfogadhatóságfn
  1. plausibility
   USA: plɔː"zʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: plɔːzəbɪlɪtiː
  1. acceptability
   USA: ʌ·kse"ptʌ·bɪ'lʌ·tiː· UK: əkseptəbɪlɪtiː
nehezen elfogadhatómn
  1. unconvincing
   USA: ʌ"nkʌ·nvɪ'nsɪ·ŋ UK: ʌnkənvɪnsɪŋ
nem elfogadhatókif
  1. below the line
   USA: biː·loʊ' ðiː· laɪ'n UK: bɪloʊ ðiː laɪn
első látásra elfogadhatókif
  1. prima facie
   USA: priː'mʌ· feɪ'siː· UK: priːmə feɪʃiː
éppen csak hogy elfogadhatókif
  1. just on the line
   USA: ʤʌ·st ɔ'n ðiː· laɪ'n UK: ʤʌst ɔn ðiː laɪn
ajánlatbontási ülés - Ennek során a kiértékelő bizottság felbontja a beérkezett pályázatokat tartalmazó borítékokat és megállapítja az ajánlatok érvényességét és elfogadhatóságát. (PHARE)kif
  1. tender opening session
   USA: te'ndəː· oʊ'pʌ·nɪ·ŋ se'ʃʌ·n UK: tendər oʊpənɪŋ seʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása