Összesen 21 találat 8 szótárban. Részletek
elképzelésfn
  1. visualization
   USA: vɪ"ʒwʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: vɪʒʊəlaɪzeɪʃn
  1. theory
   USA: θiː'əː·iː· UK: θɪəriː
  1. notion
   USA: noʊ'ʃʌ·n UK: noʊʃn
  1. image
   USA: ɪ'mʌ·ʤ UK: ɪmɪʤ
  1. idea
   USA: aɪ·diː'ʌ· UK: aɪdɪə
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. conception
   USA: kʌ·nse'pʃʌ·n UK: kənsepʃn
  1. concept
   USA: kɔ'nse·pt UK: kɔnsept
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
elképzelésem szerintkif
  1. in my opinion
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn maɪ əpɪnɪən
elképzelése vani
  1. conceive
   USA: kʌ·nsiː'v UK: kənsiːv
elképzelés konkrét képefn
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
elképzelés, nem valóságfn
  1. fiction
   USA: fɪ'kʃʌ·n UK: fɪkʃn
ködös elképzeléskif
  1. dim idea
   USA: dɪ'm aɪ·diː'ʌ· UK: dɪm aɪdɪə
terv(ezet), elképzelésfn
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
mindenféle elképzelései vannaki
  1. get ideas into one's head
   USA: gɪ't aɪ·diː'ʌ·z ɪ"ntʌ· wʌ'nz he'd UK: get aɪdɪəz ɪntuː wʌnz hed
az elképzelésem a következőkif
  1. the idea is this
   USA: ðiː· aɪ·diː'ʌ· ʌ·z ðʌ·s UK: ðiː aɪdɪə ɪz ðɪs
vminek az elképzelésefn
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
elképzelésfn
  1. e Vorstellung
   1. többes szám:
   2. Vorstellungen
   1. birtokos eset:
   2. Vorstellung
  1. e Konzeption
   kɔntsɛp'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Konzeptionen
   1. birtokos eset:
   2. Konzeption
  1. e Idee
   i'deː
   1. többes szám:
   2. Ideeen
   3. Ideee
   1. birtokos eset:
   2. Idee
  1. s Bild
   'bɪlt
   1. többes szám:
   2. Bilder
   1. birtokos eset:
   2. Bildes
   3. Bilds
  1. r Begriff
   bə'grɪf
  1. e Ahnung
   'aːnʊŋ
   1. többes szám:
   2. Ahnungen
   1. birtokos eset:
   2. Ahnung
elképzelésfn
elképzelésnincs
  1. zdanie o czymś pojęcie
elképzelésfn
  1. ipotesi
   n inv ipótesi
  1. rég diviso
   0
világos elképzelésnincs
jónak látszó elképzelésnincs
van egy elképzelésenincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása