elképzelés1
  1. visualization
   USA: vɪ"ʒwʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: vɪʒʊəlaɪzeɪʃn
  1. theory
   USA: θiː'əː·iː· UK: θɪəriː
  1. notion
   USA: noʊ'ʃʌ·n UK: noʊʃn
  1. image
   USA: ɪ'mʌ·ʤ UK: ɪmɪʤ
  1. idea
   USA: aɪ·diː'ʌ· UK: aɪdɪə
  1. fancy
   USA: fæ'nsiː· UK: fænsiː
  1. conception
   USA: kʌ·nse'pʃʌ·n UK: kənsepʃn
  1. concept
   USA: kɔ'nse·pt UK: kɔnsept
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
elképzelés konkrét képe1
  1. projection
   USA: prʌ·ʤe'kʃʌ·n UK: prəʤekʃn
elképzelés, nem valóság1
  1. fiction
   USA: fɪ'kʃʌ·n UK: fɪkʃn
elképzelése van2
  1. conceive
   USA: kʌ·nsiː'v UK: kənsiːv
elképzelésem szerint13
  1. in my opinion
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn maɪ əpɪnɪən
ködös elképzelés13
  1. dim idea
   USA: dɪ'm aɪ·diː'ʌ· UK: dɪm aɪdɪə
terv(ezet), elképzelés1
  1. scheme
   USA: skiː'm UK: skiːm
mindenféle elképzelései vannak2
  1. get ideas into one's head
   USA: gɪ't aɪ·diː'ʌ·z ɪ"ntʌ· wʌ'nz he'd UK: get aɪdɪəz ɪntuː wʌnz hed
az elképzelésem a következő13
  1. the idea is this
   USA: ðiː· aɪ·diː'ʌ· ʌ·z ðʌ·s UK: ðiː aɪdɪə ɪz ðɪs
vminek az elképzelése1
  1. realization
   USA: riː'lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪəlaɪzeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása