Összesen 13 találat 6 szótárban. Részletek
elkészítésfn
  1. making
   USA: meɪ'kɪ·ŋ UK: meɪkɪŋ
 1. orv
  1. dispensing
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ UK: dɪspensɪŋ
  1. completion
   USA: kʌ·mpliː'ʃʌ·n UK: kəmpliːʃn
ajánlatok elkészítése (EU)kif
  1. drafting of tenders
   USA: dræ'ftɪ·ŋ ʌ·v te'ndəː·z UK: drɑftɪŋ ɔv tendəz
ajánlatok elkészítése (PHARE)kif
  1. drafting of tenders
   USA: dræ'ftɪ·ŋ ʌ·v te'ndəː·z UK: drɑftɪŋ ɔv tendəz
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)fn
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE)kif
  1. Monitoring & Assessment Report
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ ʌ·se'smʌ·nt rʌ·pɔː'rt UK: mɔnɪtərɪŋ əsesmənt rɪpɔːt
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába kif
elkészítésfn
  1. e Mache
   'maxə
   1. birtokos eset:
   2. Mache
elkészítés
ételek legmegfelelőbb, leggusztusosabb elkészítési módja1
 1. főleg húsétel
az uniós költségvetés elkészítése
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása