COVID-19 Fight
Összesen 58 találat 8 szótárban. Részletek
elkészít2
  1. make up
   USA: meɪ'k ʌ'p UK: meɪk ʌp
  1. make out
   USA: meɪ'k aʊ't UK: meɪk aʊt
  1. get ready
   USA: gɪ't re'diː· UK: get rediː
  1. get out
   USA: gɪ't aʊ't UK: get aʊt
  1. 1.2 fix up
   USA: fɪ'ks ʌ'p UK: fɪks ʌp
 1. 61
  1. dispense
   USA: dɪ"spe'ns UK: dɪspens
elkészíteni2
  1. create
   USA: kriː·eɪ't UK: kriːeɪt
elkészítés1
  1. making
   USA: meɪ'kɪ·ŋ UK: meɪkɪŋ
 1. 61
  1. dispensing
   USA: dɪ"spe'nsɪ·ŋ UK: dɪspensɪŋ
  1. completion
   USA: kʌ·mpliː'ʃʌ·n UK: kəmpliːʃn
elkészítetlen3
  1. unprepared
   USA: ʌ"npriː·pe'rd UK: ʌnprɪpeəd
elkészített3
  1. ready
   USA: re'diː· UK: rediː
  1. done
   USA: dʌ'n UK: dʌn
(el)készített3
  1. made
   USA: meɪ'd UK: meɪd
elkészíti a reggelit13
  1. get breakfast ready
   USA: gɪ't bre'kfʌ·st re'diː· UK: get brekfəst rediː
ajánlatok elkészítése (EU)13
  1. drafting of tenders
   USA: dræ'ftɪ·ŋ ʌ·v te'ndəː·z UK: drɑftɪŋ ɔv tendəz
ajánlatok elkészítése (PHARE)13
  1. drafting of tenders
   USA: dræ'ftɪ·ŋ ʌ·v te'ndəː·z UK: drɑftɪŋ ɔv tendəz
előre elkészített3
előre elkészített beszéd13
  1. set speech
   USA: se't spiː'tʃ UK: set spiːtʃ
azonnal elkészíthető3
koreográfiáját elkészíti2
  1. choreograph
   USA: kɔː'riː·ʌ·græ"f
gyorsan elkészít vmit2
aprólékos gonddal elkészített13
  1. prepared with meticulous care
   USA: priː·pe'rd wʌ·ð mʌ·tɪ'kyʌ·lʌ·s ke'r UK: prɪpeəd wɪð mɪtɪkjʊləs keər
tanulmányok - A Phare igen sokféle tanulmány - így pl. beruházás-előkészítő, piackutatási, piacelemző, megvalósíthatósági, stb - elkészítéséhez nyújt támogatást. (PHARE)1
  1. studies
   USA: stʌ'diː·z UK: stʌdɪz
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE)13
  1. Monitoring & Assessment Report
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ ʌ·se'smʌ·nt rʌ·pɔː'rt UK: mɔnɪtərɪŋ əsesmənt rɪpɔːt
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába 13
elkészít2
  1. kihangsúlyozva/visszautalóan machen
   'maxən
elkészít2
  1. zubereiten
   'tsuːbəraɪtən
  1. Richten
   'rɪçtən
  1. 6.3 ausfertigen
   'aʊsfɛɐtɪgən
  1. anrichten
   'anrɪçtən
  1. anfertigen
   'anfɛɐtɪgən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása