elköti
 1. orv
  1. strangulate
   USA: stræ'ŋgyʌ·leɪ"t UK: stræŋgjʊleɪt
 2. hajó
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. szl US rustle
   USA: rʌ'sʌ·l UK: rʌsl
elkötelezi
  1. pledge
   USA: ple'ʤ UK: pleʤ
elkötelezettmn
  1. committed
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·d UK: kəmɪtɪd
elkötelezettségfn
  1. mindset
   USA: maɪ'ndse"t UK: maɪndset
 1. pol
  1. irod commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
(el)kötelezettségfn
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
elkötelezi magáti
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
elkötelezésfn
  1. committal
   USA: kʌ·mɪ'tʌ·l UK: kəmɪtl
  1. commitment
   USA: kʌ·mɪ'tmʌ·nt UK: kəmɪtmənt
elkötésfn
  1. ligature
   UK: lɪgətʃər
ondóvezeték elkötésefn
  1. vasectomy
   USA: væ·se'ktʌ·miː· UK: vəsektəmiː
vki/vmi mellett elkötelezett, kiállókif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása