COVID-19 Fight
Összesen 79 találat 9 szótárban. Részletek
ellátás1
  1. tending
   USA: te'ndɪ·ŋ UK: tendɪŋ
  1. 1.2 tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. Az EU minden szükséges intézkedést megtesz az Unión belüli energiaellátás biztonságának garantálására.
    1. The EU takes all necessary measures to ensure the security of energy supply in the Union.
  1. supplies
   USA: sʌ·plaɪ'z UK: səplaɪz
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. fare
   USA: fe'r UK: feər
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
  1. catering
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ UK: keɪtərɪŋ
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. alimentation
   UK: ælɪmenteɪʃən
  1. accommodations
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·nz UK: əkɔmədeɪʃnz
ellátás, ellátmány1
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
ellátás költsége1
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
ellátásról gondoskodó cég1
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
ellátás védőbevonattal2
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
orvosi ellátás13
  1. medical attendance
   USA: me'dʌ·kʌ·l ʌ·te'ndʌ·ns UK: medɪkl ətendəns
oxigénnel ellátás1
  1. ventilation
   USA: ve"nʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ventɪleɪʃn
teljes ellátás1
  1. full board
   USA: fʊ'l bɔː'rd UK: fʊl bɔːd
beosztással való ellátás1
  1. scaling
   USA: skeɪ'lɪ·ŋ UK: skeɪlɪŋ
lakás és ellátás13
  1. board and lodging
   USA: bɔː'rd ʌ·nd lɔ'ʤɪ·ŋ UK: bɔːd ənd lɔʤɪŋ
  1. bed and board
   USA: be'd ʌ·nd bɔː'rd UK: bed ənd bɔːd
műszerekkel való ellátás1
 1. 61
  1. instrumentation
   USA: ɪ"nstrʌ·me"nteɪ'ʃʌ·n UK: ɪnstrʊmenteɪʃn
villamos töltéssel ellátás1
  1. 1.1 electrification
   USA: ʌ·le"ktrʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪlektrɪfɪkeɪʃn
lakást és ellátást ad vkinek2
  1. give bed and board to sy
   USA: gɪ'v be'd ʌ·nd bɔː'rd tʌ· saɪ'
kibuc (olyan település és közösség, ahol ellátásért dolgoznak, de részei lesznek egy közösségnek)1
  1. kibbutz
   USA: kɪ"bʊ'ts UK: kɪbʊts
ellátásfn
 1. jog
  1. e Versorgung
   fɛɐ'zɔɐgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Versorgungen
   1. birtokos eset:
   2. Versorgung
  1. e Verpflegung
   fɛɐ'pfleːgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verpflegungen
   1. birtokos eset:
   2. Verpflegung
  1. r Unterhalt
   'ʊntɐhalt
  1. r Tisch
   'tɪʃ
   1. többes szám:
   2. Tische
   1. birtokos eset:
   2. Tisches
 2. gaszt
  1. s Service
   'sœːvɪs
   1. többes szám:
   2. Services
   1. birtokos eset:
   2. Service
  1. e Pension
   paŋ'zioːn
   1. többes szám:
   2. Pensionen
   1. birtokos eset:
   2. Pension
  1. e Nahrung
   'naːrʊŋ
   1. többes szám:
   2. Nahrungen
   1. birtokos eset:
   2. Nahrung
  1. e Kost
   'kɔst
   1. birtokos eset:
   2. Kost
teljes ellátásfn
  1. pl. szállodában e Vollverpflegung
teljes ellátásfn
  1. e Verpflegung
   fɛɐ'pfleːgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Verpflegungen
   1. birtokos eset:
   2. Verpflegung
szoba teljes ellátássalkif
ellátásfn
 1. élelmiszerrel
ellátásfn
 1. élelmiszerrel
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása