Összesen 401 találat 9 szótárban. Részletek
ellát2
  1. cater
   USA: keɪ'təː· UK: keɪtər
ellát2
  1. tend
   USA: te'nd UK: tend
 1. 340
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. set up
   USA: se't ʌ'p UK: set ʌp
  1. set out
   USA: se't aʊ't UK: set aʊt
  1. serve
   USA: səː'v UK: səːv
 2. 629.5
  1. rig
   USA: rɪ'g UK: rɪg
  1. provide
   USA: prʌ·vaɪ'd UK: prəvaɪd
  1. ply
   USA: plaɪ' UK: plaɪ
  1. occupy
   USA: ɔ'kyʌ·paɪ" UK: ɔkjʊpaɪ
  1. minister
   USA: mɪ'nʌ·stəː· UK: mɪnɪstər
  1. 6.3 minister
   USA: mɪ'nʌ·stəː· UK: mɪnɪstər
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. husband
   USA: hʌ'zbʌ·nd UK: hʌzbənd
  1. groom
   USA: gruː'm UK: gruːm
  1. furnish
   USA: fəː'nɪ"ʃ UK: fəːnɪʃ
  1. fix out
   USA: fɪ'ks aʊ't UK: fɪks aʊt
  1. fit with
   USA: fɪ't wʌ·ð UK: fɪt wɪð
  1. fit up
   USA: fɪ't ʌ'p UK: fɪt ʌp
  1. fit out
   USA: fɪ't aʊ't UK: fɪt aʊt
  1. endow
   USA: e·ndaʊ' UK: ɪndaʊ
  1. emboss
   USA: e·mbɔː's UK: ɪmbɔs
  1. attend
   USA: ʌ·te'nd UK: ətend
ellátás1
  1. tending
   USA: te'ndɪ·ŋ UK: tendɪŋ
  1. 1.2 tack
   USA: tæ'k UK: tæk
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. Az EU minden szükséges intézkedést megtesz az Unión belüli energiaellátás biztonságának garantálására.
    1. The EU takes all necessary measures to ensure the security of energy supply in the Union.
  1. supplies
   USA: sʌ·plaɪ'z UK: səplaɪz
  1. service
   USA: səː'vʌ·s UK: səːvɪs
  1. provisioning
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nɪ·ŋ UK: prəvɪʒnɪŋ
  1. provision
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·n UK: prəvɪʒn
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
  1. fare
   USA: fe'r UK: feər
  1. cheer
   USA: tʃɪ'r UK: tʃɪər
  1. catering
   USA: keɪ'təː·ɪ·ŋ UK: keɪtərɪŋ
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
  1. board
   USA: bɔː'rd UK: bɔːd
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. alimentation
   UK: ælɪmenteɪʃən
  1. accommodations
   USA: ʌ·kɔ"mʌ·deɪ'ʃʌ·nz UK: əkɔmədeɪʃnz
ellátás, ellátmány1
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
ellátás költsége1
  1. keep
   USA: kiː'p UK: kiːp
ellátásról gondoskodó cég1
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
ellátás védőbevonattal2
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
ellátatlan3
  1. unprovided
   UK: ʌnprəvoʊkt
  1. dependent
   USA: dʌ·pe'ndʌ·nt UK: dɪpendənt
ellátja a baját2
  1. clobber
   USA: klɔ'bəː· UK: klɔbər
ellátja hivatalát2
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
ellátja magát élelemmel2
  1. victual
   UK: vɪtl
ellátja magát vmivel2
ellátja vki baját2
ellátja vkinek a baját2
ellátmány1
  1. supply
   USA: sʌ·plaɪ' UK: səplaɪ
  1. Az ország gazdag ivóvízkészlettel rendelkezik.
    1. The country is rich in drinking water supplies.
  1. supplies
   USA: sʌ·plaɪ'z UK: səplaɪz
  1. commissariat
   UK: kɔmɪseərɪət
ellátmányi jegyzék1
ellátni magát13
  1. look after oneself
   USA: lʊ'k æ'ftəː· wʌ"nse'lf UK: lʊk ɑftər wʌnself
ellátó1
  1. supplier
   USA: sʌ·plaɪ'əː· UK: səplaɪər
  1. provider
   USA: prʌ·vaɪ'dəː· UK: prəvaɪdər
ellátogat2
  1. visit
   USA: vɪ'zʌ·t UK: vɪzɪt
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. resort to
   USA: riː·sɔː'rt tʌ· UK: rɪzɔːt tuː
ellátott3
  1. 6.3 fraught
   USA: frɔː't UK: frɔːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása