COVID-19 Fight
Összesen 79 találat 8 szótárban. Részletek
ellenőrzésfn
  1. verifying
   USA: ve'rʌ·faɪ"ɪ·ŋ UK: verɪfaɪɪŋ
  1. verification
   USA: ve"rʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: verɪfɪkeɪʃn
  1. ticking
   USA: tɪ'kɪ·ŋ UK: tɪkɪŋ
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. supervision
   USA: suː"pəː·vɪ'ʒʌ·n UK: suːpəvɪʒn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
  1. controlling
   USA: kʌ·ntroʊ'lɪ·ŋ UK: kəntroʊlɪŋ
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. checkup
   USA: tʃe'kʌ"p UK: tʃekʌp
 1. infor
  1. checkout
   USA: tʃe'kaʊ"t UK: tʃekaʊt
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
  1. US check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A helyesírás ellenőrzése kész.
    1. The spellcheck is complete.
  1. check-up
   USA: tʃe'kʌ"p UK: tʃekʌp
  1. check point
   USA: tʃe'k pɔɪ'nt UK: tʃek pɔɪnt
ellenőrzés alá kerüli
  1. get under control
   USA: gɪ't ʌ'ndəː· kʌ·ntroʊ'l UK: get ʌndər kəntroʊl
ellenőrzés alatt tartkif
  1. keep under control
   USA: kiː'p ʌ'ndəː· kʌ·ntroʊ'l UK: kiːp ʌndər kəntroʊl
ellenőrzése alatt tartkif
  1. keep a check on
   USA: kiː'p eɪ' tʃe'k ɔ'n UK: kiːp eɪ tʃek ɔn
ellenőrzése alatt tart vmiti
ellenőrzési területkif
  1. control area
   USA: kʌ·ntroʊ'l e'riː·ʌ· UK: kəntroʊl eərɪə
ellenőrzés nélkülmn
  1. unchecked
   USA: ʌ·ntʃe'kt UK: ʌntʃekt
képcsöves ellenőrzésfn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
kontrollszám ellenőrzéskif
  1. check digit verifier
   UK: tʃek dɪʤɪt verɪfaɪə
nemzetközi ellenőrzésfn
  1. trusteeship
   USA: trʌ"stiː'ʃɪ"p UK: trʌstiːʃɪp
újra ellenőrzésfn
  1. recheck
   USA: riː'tʃe'k
állami ellenőrzés alattkif
  1. under government control
   USA: ʌ'ndəː· gʌ'vəː·nmʌ·nt kʌ·ntroʊ'l UK: ʌndər gʌvənmənt kəntroʊl
lemez ellenőrzési hozzáférési pontokkif
  1. diskette controller ports
   USA: dɪ"ske't kʌ·ntroʊ'ləː· pɔː'rts
az "ellenőrzés" kapcsoló beállításakif
  1. set verify state
   USA: se't ve'rʌ·faɪ" steɪ't UK: set verɪfaɪ steɪt
alapvető file ellenőrzéskif
  1. file control primitive
   USA: faɪ'l kʌ·ntroʊ'l prɪ'mʌ·tɪ·v UK: faɪl kəntroʊl prɪmɪtɪv
figyelemmel kísérés, ellenőrzés - A Phare terminológiában így nevezik információk módszeres beszerzését és dokumentálását pl. a végrehajtott programokról, azok eredményeiről, hatásairól, a programok környezetéről, stb (PHARE)fn
  1. monitoring
   USA: mɔ'nʌ·təː·ɪ·ŋ UK: mɔnɪtərɪŋ
számvevőszék - Az Európai Unió független intézménye, feladata az Európai Unió gazdálkodásának és számvitelének ellenőrzése. Mint ilyen, a Phare-program gazdálkodását és költségvetésének végrehajtását is felügyeli. (PHARE)kif
  1. Court of Auditors
   USA: kɔː'rt ʌ·v ɔ'dʌ·təː·z UK: kɔːt ɔv ɔːdɪtəz
ellenőrzésfn
  1. e Kontrolle
   kɔn'trɔlə
   1. többes szám:
   2. Kontrollen
   1. birtokos eset:
   2. Kontrolle
  1. e Inspektion
   ɪnʃpɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Inspektionen
   1. birtokos eset:
   2. Inspektion
  1. e Aufsicht
   1. többes szám:
   2. Aufsichten
   1. birtokos eset:
   2. Aufsicht
ellenőrzésfn
 1. körzeté, városé
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása