COVID-19 Fight
Összesen 29 találat 7 szótárban. Részletek
ellensúlyfn
  1. poise
   USA: pɔɪ'z UK: pɔɪz
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
 1. műsz
  1. fly
   USA: flaɪ' UK: flaɪ
  1. counterweight
   USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: kaʊntəweɪt
  1. counterpoise
   UK: kaʊntəpɔɪz
  1. counterbalance
   USA: kaʊ'nəː·bæ"lʌ·ns UK: kaʊntəbæləns
  1. counter-balance
   USA: kaʊ'nəː·bæ"lʌ·ns UK: kaʊntəbæləns
  1. balance
   USA: bæ'lʌ·ns UK: bæləns
ellensúlyos hajítógépkif
ellensúlyos húzóablakkif
  1. counterweighted window
   UK: kaʊntəweɪtɪd wɪndoʊ
ellensúlyos tolóablakkif
  1. counterweighted window
   UK: kaʊntəweɪtɪd wɪndoʊ
ellensúlyozi
  1. set off
   USA: se't ɔː'f UK: set ɔf
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
  1. átv equilibrate
   UK: iːkwɪlaɪbreɪt
  1. counterweight
   USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t UK: kaʊntəweɪt
  1. irod countervail
   UK: kaʊntəveɪl
  1. counteract
   USA: kaʊ'ntəː·æ"kt UK: kaʊntərækt
  1. correct
   USA: kəː·e'kt UK: kərekt
  1. compensate
   USA: kɔ'mpʌ·nseɪ"t UK: kɔmpənseɪt
ellensúlyozásfn
  1. correction
   USA: kəː·e'kʃʌ·n UK: kərekʃn
  1. compensation
   USA: kɔ"mpʌ·nseɪ'ʃʌ·n UK: kɔmpenseɪʃn
ellensúlyozómn
  1. redeeming
   USA: rʌ·diː'mɪ·ŋ UK: rɪdiːmɪŋ
ellensúlytömbkif
  1. counterweight block
   USA: kaʊ'ntəː·weɪ"t blɔ'k UK: kaʊntəweɪt blɔk
leküzd, ellensúlyozi
  1. combat
   USA: kʌ·mbæ't UK: kɔmbæt
ellensúlyfn
ellensúlyfn
ellensúlyozi
ellensúlynincs
ellensúlyként szolgálnincs
ellensúlyozásnincs
ellensúlyozottnincs
ellensúlyozottmn
csúszó ellensúlynincs
egytányéros mérleg ellensúlyanincs
  1. rég sagoma
   ságoma
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása